Vil gi studenter med inntektstap stipend

Mange studenter med deltidsjobber er i en kritisk situasjon nå. – Jeg mener vi må gi studentene stipend for de som dokumenterer inntektstap. Det er den minst byråkratiske måten å hjelpe studenter som mister inntekt de er helt avhengige av, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I går presenterte Stortingets finanskomité et omforent forslag til krisetiltak. Regjeringen skal komme med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

– Det er en god idé å bruke Lånekassen. Lånekassa har allerede etablert kontakt med de fleste studenter og har effektive rutiner for utbetalinger. Det avlaster også NAV som er i en svært arbeidskrevende situasjon nå, sier Lied.

Mange har pekt på NAV og krav om dagpenger for studenter.

– Dette er en diskusjon vi bør ta, men i dagens situasjon har Unio forståelse for at NAV antakeligvis ikke vil ha kapasitet til å følge opp dagpengekrav fra studenter, sier Lied.

Unio-lederen mener derfor det er en god idé å la Lånekassa håndtere dette.

– Det forutsetter at studentene får lønnsinntekts-tapet i form av stipend. Dette er ikke tidspunktet å påføre studentene mer usikkerhet i form av større lån, understreker Lied.

Unio-studentene har sendt et konkret forslag til modell for hvordan dette ubyråkratisk kan gjøres.  Forslaget ble levert til Finanskomiteen i går kveld.

Avhengige av ekstrainntekten

Flertallet av landets fulltidsstudenter har en ekstrajobb ved siden av studiene. Det dreier seg om lave stillingsprosenter i hele arbeidslivet. Alt fra bensinstasjoner, bakerier, sykehjem og skolefritidsordninger er bemannet av studenter som nødvendig ekstra arbeidskraft. Det norske arbeidslivet er avhengig av denne ekstra arbeidskraften. I likhet med andre arbeidstakere, er det tusenvis av studenter som har fått permitteringsvarsel eller stopp i tilbud om ekstra vakter.

 – De fleste studenter avhengige av den ekstrainntekten jobben ved siden av studiene gir.  De må på linje med andre lønnsmottakere ikke bli skadelidende. Studentene har bokostnader og andre utgifter som alle oss andre. Dette har også en sosial side. De som har foreldre som kan hjelpe, er i en lettere situasjon enn de som ikke kan få slik hjelp, sier Lied.

Kravet om studiefinansiering som faktisk dekker livsopphold er et krav Unio har stått bak lenge.

– Sammen med våre studenter følger vi også utviklingen i studiesituasjonen i krisetider. Kunnskap og kompetanse er alltid viktig, men det er spesielt viktig nå. Oppmerksomhet rundt studiekvalitet og progresjon må fortsatt ha høyeste prioritet, slutter Ragnhild Lied.

Les også Unio-studentenes reaksjon på “student-krisepakken”
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as