Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer

Studentlederen i Akademikerforbundet vil gjerne ha kontakt med studenter over det ganske land som kan tenke seg å bidra i forhold til å danne et aktivt studentutvalg.  – Det har ikke eksistert et slikt utvalg tidligere, derfor er det et mål å få opprettet dette i løpet av 2017, forteller Solveig Flatebø til Signaler. Hun har innehatt vervet som studentleder i syv måneder, og oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt. Solveig er en aktiv dame som selv er masterstudent i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og i tillegg jobber hun også som studentvakt på Universitetsbiblioteket om kvelden. Solveig er også født og oppvokst i Tromsø.

Solveig forteller at hun i nær fremtid skal legge en god plan for Akademikerforbundets studentarbeid i samarbeid med sekretariatet sentralt. Dette gleder hun seg veldig til.

-    Kan du fortelle litt hvordan du tenker å legge opp ditt verv som studentleder fremover?

Jeg tenker det er viktig å oppsøke de studentene som er medlemmer av forbundet på de forskjellige universitetene. Det å møte folk uformelt gjennom for eksempel å arrangere pizza-kvelder eller lignende der de er til daglig kan være positivt - og det har jeg tro på. Da snakker jeg om god markedsføring av hvilke fordeler man får ved å være organisert hos oss for å få vervet nye medlemmer, men også for å pleie de medlemmene vi allerede har, for blant annet å skape interesse for å påta seg verv og arbeid for studentutvalget. Dette arbeidet skal vi starte med for fullt høsten 2017, sier Solveig.

Åpent for ulike studieretninger

Da Akademikerforbundet hadde stand på Universitetsområdet i Tromsø høsten 2011, tok Solveig helt tilfeldig og spontant kontakt. Der sto Jan Erik Frantsvåg (tidligere HTV ved Universitetet i Tromsø, i dag medlem av bl.a. valgkomiteen sentralt) og markedsførte forbundet så godt at Solveig like godt meldte seg inn med en gang.

-Hva var det som fenget?

-Etter å ha snakket med Jan Erik bestemte jeg meg rimelig fort. Da jeg begynte å studere, lette jeg etter et forbund som kunne passe for meg. Det at Akademikerforbundet var åpent for flere ulike studieretninger fenget veldig. Jeg synes det er interessant å møte studenter og arbeidstakere som jobber med forskjellige områder, men at vi har det felles at vi er akademikere.

Av nettopp denne grunn tror jeg det er et stort potensiale for å få med flere studentmedlemmer. Det er flere enn meg som ønsker et nøytralt forbund, ikke bare partipolitisk men også faglig nøytralt. Er man i et profesjonsforbund, kan man lettere bli tillagt spesifikke holdninger og verdier knyttet til yrket som ikke nødvendigvis behøver å stemme.

Motsatt kan det også være lettere å bruke sitt verv eller sin tittel i et tungt profesjonsforbund som en slags maktfaktor, fremfor å tenke på om det er et bra forbund. Jeg mener Akademikerforbundet kan fenge alle studenter.
Når det gjelder andre årsaker til at jeg valgte Akademikerforbundet, må jeg få legge til at det var en veldig god forsikringspakke for studenter. Men den nye, gratis forsikringspakken for studenter i dag er enda bedre, forteller Solveig.

- Kan du beskrive læreprosessen din i organisasjonen fra 2011 og frem til dagens verv som studentleder?

- Kort tid etter at jeg meldte meg inn i Akademikerforbundet, ble jeg valgt som vara i regionstyret i Nord. Jeg deltok mest som observatør i regionstyremøtene, men var også med på politisk råd og meldte meg på diverse kurs og seminarer rundt om i landet, slik at jeg lærte organisasjonen å kjenne ordentlig. Dette var veldig lærerikt, og gjennom å observere lærte jeg også å ikke være redd for å gjøre feil.

Mastergrad i mai og arbeid som studentleder

Hun valgte psykologi fordi hun visste at en mastergrad innen dette faget kunne gi henne interessante muligheter på arbeidsmarkedet. Nå er studietida snart omme med slutteksamen i mai. Solveig er en person som er forsiktig med å fremheve seg selv, men hun innrømmer ganske beskjedent at man måtte ha meget gode karakterer for å komme inn på hennes master-studium -  som bare hadde 10 plasser.

-Hva er dine planer videre?

-Jeg ønsker å bruke utdannelsen min i forskningsøyemed, forteller Solveig.

- Klinisk arbeid som psykolog har aldri vært på tale, det har nok ikke vært i mitt interessefelt. Men nå må jeg først ta eksamen, og så vil jeg gjøre en så god jobb som mulig som studentleder, som er en stor oppgave. På fritida forteller Solveig at hun er veldig glad i å trene, gjerne 6-8 timer i uka på treningssenter, men hun er også veldig glad i friluftsliv. Treningen gjør at hun får mye energi og overskudd til å utføre alle oppgavene hun skal.

- Trening er veldig viktig for meg, og jeg føler at treningen fungerer ekstra bra når jeg har mye å gjøre.

Trening, skole, jobb og fagforening, det er det hverdagene består av.

Gode studenttilbud vil øke medlemstallet

-    Hva tenker du om viktigheten av å organisere seg for unge?

Jeg har forstått at færre enn tidligere organiserer seg, og det er vanskelig å kunne si hvorfor det er slik. Jeg tenker det kan ha noe å gjøre med hvilke goder en fagforening kan tilby unge, men også faktisk hvilke holdninger man som ung får med seg hjemmefra når det gjelder arbeidslivet. Er foreldre positive til fagforeninger, tar de unge med seg disse holdningene når de selv begynner å jobbe, sier Solveig. Selv forteller hun at hun tidlig ble inspirert hjemmefra i forhold til viktigheten av å organisere seg både i forhold til lønnsdannelse, men også betydningen av å ha en forening i ryggen hvis man havner i en konflikt med noen på arbeidsplassen.

Men jeg mener også det klart er et godt potensiale for å rekruttere flere unge studentmedlemmer dersom man har gode tilbud slik som Akademikerforbundet nå har. – Det handler også om å markedsføre, være synlig, og virkelig konkurrere med de andre forbundene, avslutter Solveig

Tekst: Torill Marie Høyer                              

Fakta

Navn: Solveig Flatebø
Alder: 27 år
Medlem i : Akademikerforbundet
Verv: Studentleder i Akademikerforbundet
Interesser: Trening i friluft og på treningsstudio, psykologi og fagforeningsarbeid
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as