Vil ha ny maktutredning

Unio-konferansen har i år tittelen «Har den fjerde statsmakt abdisert?». Mange er inviterte for å svare på spørsmålet. Hva publiserer den fjerde statsmakt? Er det det som er viktig for folk, eller er det klikk og penger som dominerer? Føler de noe ansvar for den offentlige samtalen? - Og hva skjer når verden blir styrt fra en twitterkonto i Washington, spurte Ragnhild Lied retorisk.

- Det er nå tjue år siden forrige maktutredning, sa Unioleder Ragnhild Lied i sin åpningstale på årets Uniokonferanse. Nå er det på høy tid med en ny, sier hun. I åpningstalen kom Lied – med arbeidsminister Anniken Haugli som tilhører – med denne oppfordringen.

– Maktstrukturer har endret seg, tunge samfunnsinstitusjoner har svikta oppdraget sitt og ikke minst har medielandskapet endret seg totalt, sier Lied. I en ny maktutredning skal det ikke bare handle om hvem som har makt, men hvordan de forvalter makten. Viktige samfunnsinstitusjoner – som NAV, Stortinget, regjeringen, domstoler, påtalemakt og advokater har svikta i NAV-skandalen. Og i Genève går Norge på tap etter tap i barnevernssaker, understreket hun.

Viktige å ta vare på de ansatte

Akademikerforbundet har rundt 500 av sine medlemmer ansatt i NAV. Mange av våre medlemmer har det svært utfordrende på jobb akkurat nå. Vår rolle er derfor å ivareta disse medlemmene på best mulig måte. Selv om arbeidsminister Anniken Hauglie sa lite om EØS-skandalen i sin hilsen til Unio, understreket hun viktigheten av å ta vare på de ansatte i NAV. Hun fortalte at hun i møte med NAV-ledelsen hadde understreket viktigheten av dette.

Godt arbeidsmiljø lønner seg

- For et år siden kom vi til enighet om den nye IA-avtalen, sa Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpningstale på årets Unio-konferanse. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Og vi er nå i ferd med å forstå at arbeidsmiljøspørsmål er mye mer enn bare røyk og giftig stoff, men Unio er nå i posisjon og har et medansvar til å sikre et godt arbeidsliv.

I en FN-undersøkelse om hva som betyr mest for folk flest svarte 9,7 millioner mennesker at god utdanning, bedre helsevesen og bedre arbeidsvilkår er det som folk flest på verdensbasis mener er viktigst for dem. Alle disse tre står sentralt i Unios arbeid.  -Godt arbeidsliv lønner seg, understreket hun.

Fagorganiseringsgraden må opp

Det finnes et virkemiddel som er viktig enten vi snakker om klimasaker eller forskjeller. Det heter fagorganisering. Mindre enn 10 prosent av den globale arbeidsstokken er fagorganisert. - Både forskere og enda til OECD advarer mot dette, understreket Ragnhild Lied. Svak fagorganisering øker faren for urettferdig fordeli
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as