Vil tilpasse Akademikerforbundet for framtida

Hun ble fungerende regionleder i BuVeTe den 1. juli og tiltrådte i vervet fordi hun så det som viktig at noen kunne ivareta oppgavene og funksjonene som regionleder etter en urolig periode i styreledelsen. Berit har vært nestleder i regionstyret siden mars 2018, og med sine tre perioder i styret til sammen, syntes hun at dette kunne gå bra.
- Jeg har også lang organisasjonserfaring fra flere andre organisasjoner, og i tillegg har jeg hatt en lang og spennende yrkeskarriere både som sykepleier og leder, så dette tar jeg som en utfordring, sier Berit. Hun vil vektlegge at Akademikerforbundet hele tida må fornye seg slik at man forblir et forbund for framtida.

Tekst: Torill Marie Høyer
Foto: Privat

Berit jobber til daglig i Larvik kommune hvor hun er avdelingsleder i Hjemmetjenesten. Sykepleierutdanningen har hun fra Diakonhjemmet. I tillegg har hun videreutdanning fra Ullevål innen intensivsykepleie, og hovedfag i helsefag med fordypning ledelse fra Universitetet i Oslo. For øvrig har Larvik kommune et lokallag med 30 medlemmer der Berit er medlem.

- Kan du også fortelle litt om din erfaring fra arbeidslivet som leder?

- Fra 2008 til 2017 var jeg distriktssjef i Sivilforsvaret i Vestfold og i den forbindelse tok jeg også en 15 vekttalls videreutdanning innen Nasjonal beredskap og krisehåndtering, et tilbud som var et samarbeid mellom politiet og forsvarets høgskoler, forteller Berit. På spørsmålet om BuVeTe har fått en regionleder med høyeste lederkompetanse noen sinne, svarer Berit svært beskjedent.
- Det blir lettere og tryggere å påta seg et lederverv når man har gjort det før både innen fag og organisasjoner. Selv har jeg også hatt lederverv i styret i Rotary i Sandefjord, så jeg er iallfall ikke redd, sier Berit.

Rigges til et framtidsforbund - tema på regionens høstseminar

- Hva mener du er viktig å legge vekt på som regionleder?

- Jeg er faktisk veldig opptatt av at vi i Akademikerforbundet hele tida må være innovative og tett på endringene i samfunnet, og slik sett kan vi tilpasse oss og rigges til å bli et forbund for framtida. Med det mener jeg blant annet at behovet for arbeidstakere endrer seg både i privat og offentlig sektor, som igjen påvirker arbeidslivet. Akademikerforbundet som organisasjon må forstå endringene slik at vi er et forbund som arbeidstakerne trenger, understreker Berit engasjert.

Hun forteller videre at regionstyret hvert år drar på høstseminar for å legge gode årsplaner, og at dette temaet skal opp til diskusjon denne høsten. Vi i styret er enige i hva vi tenker er utfordringer fremover. I år tar vi også med valgkomiteen på dette høstseminaret slik at de ikke blir en satellitt for seg selv, det mener jeg er smart.

- Hva tenker du blir de viktigste grepene Akademikerforbundet kan gjøre for at medlemmene skal oppfatte oss som moderne og à jour?

- Jeg tenker kommunikasjonen med medlemmene er svært viktig i så måte. Stikkord er for eksempel digitalisering, «min side», apper osv. Samfunnet er kommet langt når det gjelder digitalisering, så her må vi henge med, mener Berit, som videre påpeker at dette bør bli et tema på politisk råd. Hun fremhever for øvrig meget fornøyd regionstyrets årlige høstseminar, der de inkluderer sekretariatet i sine planer, og som en del av dette har de besøkt sekretariatet i Oslo.

- Dette gleder vi oss alle til. Vi har et godt samarbeid og fordeler oppgavene så godt som mulig i styret, så jeg vil kalle oss et arbeidende styre, selv om hver enkelt ikke har så spesifisert ansvarsområde som de f.eks. praktiserer i Midt-regionen.

Et forbund som bryr seg

Berit er veldig opptatt av at Akademikerforbundet skal være attraktivt for studenter, og vise at vi er et forbund som bryr oss om de unge. Akademikerforbundet kan man ha med seg fra man er student og resten av livet fra sted til sted dersom forbundet vektlegger saker som angår medlemmene, mener Berit.

- Jeg mener det er viktig å markere støtte til studenter når det gjelder de sakene som opptar dem. Da mener jeg boligsituasjonen og studiefinansieringsordningene, for eksempel. Det er også veldig viktig å gi studentene som sitter i regionstyrene plass og mulighet til å fortelle aktivt om studentenes situasjon. Og så mener jeg at studentene skulle ha en fast plass i hovedstyret, og full stemmerett, ikke bare uttalerett. Slik sett blir vi et forbund som viser at vi tar studentene på alvor og «jungeltelegrafen» vil gå rundt når det gjelder hvordan studentene blir mottatt i vårt forbund. Et tips fra meg når det gjelder rekruttering, sier Berit.

- For øvrig, hvilke råd vil du gi de yngre arbeidstakerne når det gjelder å organisere seg?

- Da vil jeg si at man aleine ikke har samme kraft til å få gjennomslag som i et fellesskap med andre.  Det er viktig og nødvendig å ha et forbund i ryggen både under lønnsforhandlinger, men også ellers i en arbeidssituasjon. I tillegg lærer man utrolig mye om den organisasjonen man er i, og som ung har man mye å tilføre. I en organisasjon er det «lov» å være både gammel og ung. Heldigvis!

- Så vil jeg også anbefale Akademikerforbundet til de unge akademikerne fordi det er et lite og oversiktlig forbund. Det er lærerikt å påta seg verv, og det ser alltid fint ut på CV-en at man har organisasjonserfaring, påpeker Berit.

Gode kurstilbud for ledere – før og nå

- Hvordan kom du i sin tid i kontakt med Akademikerforbundet?

- Da jeg jobbet i Sivilforsvaret ble jeg introdusert for Akademikerforbundet av en kollega som jeg da ble med på et årsmøte, dette var i 2009. Etter noen år ble jeg valgt inn i regionstyret som vara, så da var det gjort, minnes Berit. Og siden har jeg blitt her. Hun forteller videre at hun fort oppdaget at Akademikerforbundet hadde bedre kurstilbud for ledere enn Sykepleierforbundet. For øvrig vil hun i dag fremheve alle de gode kurstilbudene Akademikerforbundet har.

- Kursene er virkelig en av de godene Akademikerforbundet kan skryte av, sier hun.

- Med så mange års erfaring både som leder og organisasjonstillitsvalgt- er det noen personer du med hånda på hjertet du kan si at du har latt deg inspirere eller imponere av?

- Å ja, mange. Men jeg må innrømme at jeg er veldig glad i og stolt av vår egen Kong Harald.

Han har så godt humør og er så morsom, og det tror jeg alltid er viktig i den jobben man skal gjøre uansett.
Jeg må også si at Gro banet vei for kvinner i fremtredende posisjoner, selv om jeg ikke er og var enig med henne i alt, var og er hun inspirerende og tok i sin tid en plass ved bordet, avslutter Berit.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as