- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering

Forbundsleder Alfred Sørbø støtter Unio-lederens kritikk av regjeringens avbyråkratisering og effektiviseringskutt på  på 0,5 %.
Et gjennomgående kutt i alle statlige budsjetter gir ikke tilsiktet effekt, sier forbundslederen. Dette rammer arbeidsplasser og virksomheter der effektiviseringsgevinsten er tatt ut, noe som i neste omgang gir svekket kvalitet eller redusert tjenesteproduksjon.

 Også i år bruker regjeringen ostehøvelen på statlig sektor der det igjen skal spares flatt 0,5 prosent. – UH-sektoren er allerede svært effektiv og kan vise til sterk produktivitetsvekst. Ytterligere kutt vil ikke føre til mer effektivisering, men snarere ramme kvaliteten i utdanning og forskning, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til statsbudsjettet.

I trontalen ble det uttalt at «Et bærekraftig velferdssamfunn skal være overskriften for regjeringens arbeid» og «Ny kunnskap gjennom forskning skal gi vekst.»

- Det er gode signaler, og burde bety en markert satsing på kunnskap og forskning som skal bidra til å skape nye arbeidsplasser. Det er vanskelig å se denne satsingen. I stedet gir regjeringen med den ene hånda og tar med den andre gjennom effektiviseringskutt som rammer alle virksomheter i statlig sektor likt. Et slikt «ostehøvelkutt» har ført til at UH-sektoren til sammen har fått et flatt kutt i grunnbevilgninger på rundt 650 millioner kroner til nå. Utdanning, forskning og kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for verdiskaping i Norge, og nødvendig for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, sier Lied.

Unio vil at regjeringen skal intensivere kampen mot svart arbeid og svart økonomi.

- Ifølge tall fra Skatteetaten svindles det for anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter i Norge. Dette er en «honningkrukke» vi må stikke hånda lengre ned i. Tenk hva det vil kunne finansiere av både velferdsgoder og forskning – som vi sårt trenger for å utvikle morgensdagens arbeidsplasser, slutter Ragnhild Lied.

Les også:
Sjeføkonom Erik Orskaugs kommentarer til budsjettet.
Klare budsjettbudskap til regjeringen under møtet i Kontaktutvalget.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as