Her finner du kontaktinformasjon for vår region. Ta kontakt ved behov. Vi er her for deg!

Regionstyret

Stig Fonås
Regionleder

Mobil: 901 39 770
E-post: region.innlandet@akademikerforbundet.no


Øystein Lauen
Nestleder
908 70 423
oystein.lauen@innlandetfylke.no

Kjetil Bertsen
Styermedlem
Mobil: 414 02 344
E-post: kjetil.berntsen@norsk-tipping.no

Sigrid Friis-Ruud
Styremedlem
Mobil: 997 99 137
E-post: Sigrid.Friis.ruud@loten.kommune.no

Solveig Ljødal
Styremedlem
Mobil: 930 69 454
E-post: sljodal@gmail.com

Zaklina Solås
Styremedlem
416 30 250
zaklina.solas@skatteetaten.no

Anita Eriksen Carlsen
Styremedlem
413 27 942
anita.eriksen.carlsen@nav.no

Geir Hoff
Varamedlem
994 18 099
geirhoff1964@gmail.com

 

Marit Furuhaugen
Varamedlem
920 21 785
furuhaugenmarit@gmail.com


Stine Trettebergstuen
Varamedlem
905 58 434
stine.trettebergstuen@norsk-tipping.no



 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as