Her finner du kontaktinformasjon for vår region. Ta kontakt ved behov. Vi er her for deg!

Regionstyret


Dirk Lungwitz
Regionleder

  • Fylkeskontakt Møre og Romsdal
  • Unio fylkeskontakt Møre og Romsdal
  • kontaktperson i kommunal sektor

993 90 705
region.midt-norge@akademikerforbundet.no

Jorunn Mørch Aasan
Nestleder

  • Unio vara fylkeskontakt Trøndelag

469 46 654 / jqvjor@gmail.com

Stig Cato Magnussen
Styremedlem

  • Fylkeskontakt sørlige del Trøndelag
  • Unio fylkeskontakt Trøndelag

917 60 083 / stig-cato.magnussen@tbrt.n

Kåre Skinderhaug
Styremedlem

990 00 909 / Kare.Kristiansen.Skinderhaug@vinmonopolet.no

Anne Brit Vollan
Styremedlem

476 53 864 / anne-brit.vollan@nav.no

Joanna Grimstad
Styremedlem

Unio vara fylkeskontakt Møre og Romsdal
900 73 755
jogr@giske.kommune.no

Julie Anne Søvre
Varamedlem
450 48 902
julie.anne.sovre@bufetat.no

Tove Kolberg
varamedlem
413 14 476
tove.kolberg@mrfylke.no

Frode Thomassen
varamedlem
979 54 567
frode.thomassen@stolav.no 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as