Her finner du kontaktinformasjon for vår region. Ta kontakt ved behov. Vi er her for deg!

Regionstyret


Dirk Lungwitz
Regionleder

  • Fylkeskontakt Møre og Romsdal
  • Unio fylkeskontakt Møre og Romsdal
  • kontaktperson i kommunal sektor

993 90 705
region.midt-norge@akademikerforbundet.no

Jorunn Mørch Aasan
Nestleder

  • Unio vara fylkeskontakt Trøndelag

Mobil: 469 46 654
Epostadresse: jqvjor@gmail.com

Stig Cato Magnussen
Styremedlem

  • Fylkeskontakt sørlige del Trøndelag
  • Unio fylkeskontakt Trøndelag

Mobil: 917 60 083
E-post: stig-cato.magnussen@tbrt.no

Marit Ravlo Nikolaisen
styremedlem

  • Kontaktperson tariffområde Stat
  • Kontaktperson NAV
  • Unio fylkeskontakt i nordre del av Trøndelag

Mobil: 906 14 044
E-post: marit.ravlo.nikolaisen@nav.no

Bjørn Steinar Aune
Styremedlem

  • Kontaktperson tariffområde Spekter

Mobil: 468 40 075
E-post: bsaune@gmail.com

Mette Johnsdatter Vaag
Styremedlem

Mobil: 977 62 121
E-post: mette.vaag@ntfk.no

Anne-Karin Brautaset Bae
Styremedlem

992 47814
anne-karin.brautaset.bae@vinmonopolet.no

Joanna Grimstad
Varamedlem

Unio vara fylkeskontakt Møre og Romsdal
900 73 755
jogr@giske.kommune.no

Ivan Sundal
Varamedlem
936 40 116
glisopp@gmail.com

Julie Anne Søvre
Varamedlem
450 48 902
julie.anne.sovre@bufetat.no

Johan Hægstad
Vervekoordinator

vk.region.midt-norge@akademikerforbundet.no 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as