Regionstyret

Her finner du kontaktinformasjon for vår region. Ta kontakt ved behov. Vi er her for deg!

Rune Husmo

Leder
Mobil: 916 90 372
E-post: region.nord@akademikerforbundet.no


Gerd Lockersen

Nestleder og økonomiansvarlig
Mobil: 918 45 069
E-post: gerd.lockertsen@skatteetaten.no


Grete Mathiassen

Styremedlem
Mobil: 970 75 634
E-post: Grete.Mathiassen@nav.no

Wencke Elveslett

Styremedlem
Mobil: 414 57 418
E-post: wencke.elveslett@tffk.no


Wenche Løpsmark

Styremedlem
Mobil: 991 08 572
E-post: wen.lop@hotmail.com

Vara

Catrine Rosanoff Aronsen
Elfrid Daniloff
Gunn Schultz
Walter Tjønndal
Jan Inge Tjøsvoll


Fylkeskontakter 

Finnmark:
Elfrid Daniloff
Tlf. 450 10 352
E-post: elfrid.daniloff@bufetat.no

Øst-Finnmark:
Catrine Rosanoff Aronsen
Tlf. 951 03 977
E-post: c.r.aronsen@gmail.com

Nord-Troms:
Kari Trosten
Tlf. 906 30 473
E-post: kari.trosten@hotmail.com

Sør-Troms
Gerd Lockertsen
Tlf.: 918 45 069
E-post: gerd.lockertsen@skatteetaten.no

Nord-Nordland:
Wencke Løpsmark
Tlf.: 991 08 572
E-post: wen.lop@hotmail.com

Sør-Nordland:
Rune Husmo
Tlf.: 916 90 372
E-post: rune.husmo@icloud.com 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as