Regionstyret

Her finner du kontaktinformasjon for vår region. Ta kontakt ved behov. Vi er her for deg!

Wencke Elveslett

Gerd Lockersen

Nestleder og økonomiansvarlig
Mobil: 918 45 069
E-post: gerd.lockertsen@skatteetaten.no


Catrine Rosanoff Aronsen

Styremedlem

951 03 997
c.r.aronsen@gmail.com


Hege Wikestad

Styremedlem

971 77 151
hege.wikestad@nav.no


Jonas Nørby

Styremedlem

985 45 474
noerby.jonas@gmail.com

Walter Tjønndal

Styremedlem

995 35 531
rigwalt@online.no


Vara

Jan Inge Tjøsvoll
Bjørn- Christian Johansen
Wenche Løpsmark
Gunn Marit Schultz

Fylkeskontakter 

Vest-Finnmark:
Jonas Nørby
985 45 474 / noerby.jonas@gmail.com

Øst-Finnmark:
Catrine Rosanoff Aronsen
951 03 977 / c.r.aronsen@gmail.com

Nord-Troms:
Wencke Elveslett
414 57 418 / Elveslettwencke@gmail.com

Sør-Troms
Gerd Lockertsen
918 45 069 / gerd.lockertsen@skatteetaten.no

Nord-Nordland
Walter Tjønndal
995 35 531 / rigwalt@online.no

Sør-Nordland:
Jan Inge Tjøsvoll
958 45 691 / janinge80@hotmail.com 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as