Æresmedlem 2022: Perly Paulsen

Akademikerforbundet kan utnevne til æresmedlem av forbundet personer som har hatt særlig betydning for forbundet. For å kunne komme i betraktning for æresmedlemskap, kreves at vedkommende har vært medlem i Akademikerforbundet i minst 20 år og gjort en betydelig innsats som fremtredende tillitsvalgt sentralt, regionalt eller lokalt over tid. 

Perly Paulsen har hatt særlig betydning for forbundet over lang tid. Hun har vært medlem siden 1.4.1999. Hun har vært pensjonist siden mars 2020.
Perly er kjent for alle med sitt sterke engasjement for Akademikerforbundet i stort og smått. Hun har alltid deltatt i debatten på forbundets møteplasser. Hun har i alle år jobbet iherdig for medlemmenes arbeidsvilkår i NAV og på andre arbeidsplasser gjennom vervene hun har hatt.

Hun har hatt en rekke verv – hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i NAV, hovedtillitsvalgt Unio i NAV, leder for Akademikerforbundets NAV-utvalg, leder Region Nord og hovedstyremedlem.

Perly har også på overordnet nivå jobbet med velferdspolitikk gjennom å sette viktige saker på dagsorden i politiske miljøer.
Hun mottok Ildsjelsprisen 2009, den første gangen denne prisen ble utdelt i Akademikerforbundet.

Perly er særdeles utadvendt og stråler når hun lykkes i å bringe folk med felles interesser sammen. Hun er positiv og vil det beste for de hun har rundt seg.
Mange av oss har også hatt stor glede av hennes kompetanse når det gjelder historiefortelling og nordnorske vitser.

Andre æresmedlemmer i Akademikerforbundet:

Siri Berg Flaa
Sverre Dahle
Bjørn Halvorsen
Juul Lyseggen
Jan Syvertsen
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as