Dårligere vern for de som jobber på hjemmekontor

I et møte mellom arbeidslivets parter og Venstre om den nye arbeidshverdagen, ga Unio et tydelig signal om at de som har jobbet hjemmefra under pandemien ikke trenger noe mindre vern enn de som jobber fysisk i arbeidsgivers lokaler. Kanskje tvert imot.

Mange opplever at det er mer uforutsigbart å jobbe hjemmefra. Den fleksibiliteten en får som arbeidstaker blir spist opp av et mangfold av digitale møter, økt kontroll og mindre autonomi.

– Det forventes at du skal være påkoblet i større grad hele døgnet og produksjon må du gjerne ta på kveldstid. Den planlagte turen midt på dagen må du utsette, og du kan bare glemme å spise lunsj til samme tid hver dag. Skille mellom arbeidstid og fritid viskes ut, sier fagsjef og advokat Henrik Dahle i Unio.

Han mener det er viktig at fleksibiliteten og tilliten arbeidstakeren får ved å jobbe hjemmefra rammes inn på en slik måte at vi ivaretar et fullt forsvarlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, som ikke bidrar til økt sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Svært mye av langtidssykefraværet skyldes organisatoriske eller psykososiale eksponeringer.

– Den rivende utviklingen i arbeidslivet gjennom teknologiendringer som digitalisering gir nye eksponeringer som vi ikke har klart fange opp i regelverksarbeidet. Det gir høyt sykefravær og tidlig frafall fra arbeidslivet. Hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres er avgjørende for å unngå sykefravær og frafall i arbeidslivet, sier han.

Det var Venstre som hadde invitert partene til et innspillsmøte om det trengs endringer i arbeidsmiljøloven.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as