Hvorfor bli medlem i Akademikerforbundet

Flere medlemmer på din arbeidsplass gir mer innflytelse i saker som angår deg og de andre medlemmene.

 • Alltid kort vei til hjelp
 • Mange gode medlemsfordeler
 • Trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom forbundenes tilstedeværelse.
 • Mange i Norge er med i et forbund, og det har gitt oss høy lønn, et trygt arbeidsliv og innflytelse over egen arbeidsplass.
 • Akademikerforbundet arbeider for å skape og opprettholde et godt samarbeid med arbeidsgiver.
 • Juridisk bistand tilbys medlemmer som har behov for dette.
 • Forhandlingsbistand.
 • Akademikerforbundet dekker alle tariffområder, med unntak av NHO, så du kan være medlem uansett hvor du jobber.
 • Fag- og interessefellesskap for grupper som har behov for dette.
 • Partipolitisk uavhengig.
 • Gratis kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer.
 • Det sendes ut e-post/nyhetsbrev til medlemmer om de sentrale lønnsoppgjørene og tariffnytt.
 • Husk at det gis fradrag for kontingent i selvangivelsen. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as