Årlig spørreundersøkelse

Akademikerforbundet sender i november/desember ut sin årlige tariffundersøkelse til medlemmer innen alle tariffområder. Svarene på denne gir verdifull informasjon om lønnsutvikling og andre forhold, som danner grunnlaget for videreutvikling av Akademikerforbundets lønnspolitikk og utforming av lønnskrav.

Jo høyere svarprosent, jo bedre kvalitet på arbeidet knyttet til å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as