Forhandlingsrutiner

Kontakt med forhandle

Din forhandler vil kontakte deg i god tid før forhandlingene gjennomføres.

Det er derfor viktig at du har oppdatert informasjon på "min side". Dersom du lurer på hvem som er din forhandler, kan du ta kontakt med din region. Ta eventuelt kontakt med sekretariatet.

Hvor skal kravet sendes?

Arbeidsgiver har gjerne egne kravskjema til bruk i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Disse skal fortrinnsvis brukes, men dersom din arbeidsgiver ikke har egne kravskjema, kan du bruke Akademikerforbundets egne skjema. (Skjema tilpasset ditt tariffområde finner du her.)

Skjemaet kan du sende til din forhandler. Rådfør deg med din forhandler dersom det er en annen praksis i din virksomhet.

Kravfrist

Du vil få informasjon av din forhandler om fristen for å fremme ditt krav. Krav som ikke er sendt forhandler innen kravfrist står i fare for å ikke bli tatt med i forhandlingene. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as