Statlig forhandlingsutvalg

Bufetat, valgt for perioden 2022-2024

Leder: Jan Erik Kroglund - Bufetat Øst
Tom Erik Lerkerød – Bufetat Vest
Christin Lidberg Skansen - Bufetat Sør med vara Hildegerd Gjestad
Allan Flakstad – Bufetat Nord
Trude Fondal – Bufetat Midt-Norge
Eline Garberg - Bufdir

NAV -31.12.2023

Marit Ravlo Nikolaisen (leder)
Solgunn Måløy (nestleder)
Martin Andresen
Grete Mathiassen
Merete Bøe
Arijeta Alim

Skatteetaten, valgt for perioden 2023- 31.12.2024

Rune Husmo (Leder)                               
Zaklina Storås  (Nest leder)                            
Hege Sølvsberg                     
Christophe Mangion                          
Anett K. Berntsen                               
Silje Kim Johnsen
Gerd Lockertsen                     

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as