Statlig forhandlingsutvalg

Bufetat, valgt for perioden 2022-2024

Leder: Jan Erik Kroglund - Bufetat Øst
Tom Erik Lerkerød – Bufetat Vest
Christin Lidberg Skansen - Bufetat Sør med vara Hildegerd Gjestad
Allan Flakstad – Bufetat Nord
Trude Fondal – Bufetat Midt-Norge
Eline Garberg - Bufdir

NAV 1.1.2024-31.12.2025

Leder: Marit Ravlo Nikolaisen, NAV Familie- og Pensjonsytelser Steinkjer
Nestleder: Hege Wikestad, NAV Tromsø
Medlem: Arijeta Alim, NAV Nitedal
Medlem: Grete Mathiassen, NAV Tromsø
Medlem: Katja Skagen, NAV Kontaktsenter Øst-Viken
Medlem: Merete Bøe, NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Viken

Skatteetaten, valgt for perioden 2023- 31.12.2024

Rune Husmo (Leder)                               
Zaklina Storås  (Nest leder)                            
Hege Sølvsberg                     
Christophe Mangion                          
Anett K. Berntsen                               
Silje Kim Johnsen
Gerd Lockertsen                     

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as