Statlig forhandlingsutvalg

Bufetat, valgt for perioden 2022-2024

Leder: Jan Erik Kroglund - Bufetat Øst
Tom Erik Lerkerød – Bufetat Vest
Christin Lidberg Skansen - Bufetat Sør med vara Hildegerd Gjestad
Allan Flakstad – Bufetat Nord
Trude Fondal – Bufetat Midt-Norge
Eline Garberg - Bufdir

NAV

Catrine Rosanoff Aronsen (leder), c.r.aronsen@gmail.com
Kari Trosten
Marit R. Nikolaisen
Tine Eggen
Andreas Kraft
Erik Dikhnych-Thorsen
Arijeta Alim

Skatteetaten, valgt for perioden 2020-nov. 2022

Rune Husmo, Div. Innkreving
Gerd Lockertsen, Div. Innsats
Zaklina Solås, Div. SKD Virksomhetsstyring
Paul A. Gulliksen, Div. Innkreving 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as