Alle medlemmer i Akademikerforbundet (også studenter) ytes bistand i saker som omhandler lønns- og arbeidsvilkår.

Her henvender du deg:

Tillitsvalgt

Henvend deg i første runde til tillitsvalgt i din virksomhet, om du du har spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Dersom det ikke er tillitsvalgt i din virksomhet, kan du ta kontakt med en representant fra din region.

Regionene

Regionene bistår medlemmene i sin region når det gjelder lønnsforhandlinger og i situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen, det være seg omorganisering, omstilling eller konflikt. Dersom saken er komplisert eller for omfattende, blir den tatt hånd om av sekretariatet og/eller Akademikerforbundets advokat.
Du finner oversikt og kontaktinformasjon her: https://www.akademikerforbundet.no/regioner/.

Sekretariatet

Akademikerforbundets sekretariat yter bistand til medlemmene i saker som omhandler lønns- og arbeidsvilkår.
Det er ønskelig at saken har vært forsøkt løst ved hjelp av tillitsvalgt og/eller regionen før henvendelse rettes til sekretariatet. På den måten får vi bistått flest mulig medlemmer.

Du kan kontakte en rådgiver i forbundets sekretariat. Skriv kort hva saken gjelder, så vil du bli kontaktet.

Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer rådgivertjenesten i Akademikerforbundet
(retningslinjer-radgivningstjenesten-i-akademikerforbundet-.pdf, 246kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as