Akademikerforbundet forbereder seg til hovedoppgjøret 2024

Forberedelsene startet allerede høsten 2023 med debatt i organisasjonen og den årlige tariffundersøkelsen. Dette gir viktige signaler fra medlemmene om deres ønsker for årets hovedoppgjør. Representanter fra Akademikerforbundet deltok på Unios tariffkonferansen tidlig i januar, og denne uken gikk Akademikerforbundets årlige tariffkonferanse av stabelen med ca. 60 deltakere.

Bredde i representasjon

På konferansen deltar representanter fra alle organisatoriske ledd. Dette er viktig for å få frem alle aspekter ved medlemmenes interesser og behov.

Akademikerforbundet har medlemmer innen alle tariffområder. Det var gruppearbeid på tvers av tariffområdene og gruppearbeid etter tariffområde, der man konkret jobbet med hva som ønskes inn i kravene som Akademikerforbundet skal sende til Unio.

Forventninger til oppgjøret

Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby forventer en skikkelig reallønnsvekst i år, og antyder 5,5 prosent.

– På grunnlag av det vi vet nå er det åpenbart at det er rom for en reallønnsvekst av betydning. Med en anslått prisstiging på 4,5 i 2024 må det minst bli en reallønnsvekst på 1 prosent, altså en ramme på 5,5, sier Rønning-Aaby.

Hold deg oppdatert om hovedoppgjøret

Akademikerforbundet har en egen side, der du finner aktuell informasjon om hovedoppgjøret.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as