Hovedoppgjøret 2024

Se viktige datoer i hovedoppgjøret.

Her er artikler om hovedoppgjøret 2024 samlet.

Viktige datoer 2024

 • 5. februar: SSBs lønnsstatistikk for 2023
 • 16. februar: Foreløpig TBU-rapport
 • 22. mars: Endelig TBU-rapport
 • 9. april: Innledende forhandlinger Spekter (A-del)
 • 15. april: Forhandlingsstart KS
 • 22. april: Forhandlingsstart stat
 • 22. april: Forhandlingsstart Oslo kommune
 • 14.-15. mai forhandlingene om Bedriftsavtalen
 • 28.-29. mai forhandlingene om Energiavtale I og II
 • 11.-12. Forhandlinger KA
 • se flere datoer på Unio.no

Habilitetsinnsigelser mot sammensettingen av Rikslønnsnemnda

Spørsmål og svar etter streiken

Streiken er slutt, kampen fortsetter

Unio vil ikke at konflikten skal gå til den vanlige Rikslønnsnemnda

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Varsler betydelig streikeuttak i politiet og universitets- og høgskolesektoren

Varsler 2. streikeuttak i Oslo 27. mai

Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen

Unio: Kan bli streik i Oslo fra neste fredag

Webinar: Info om oppgjøret i KS

Enighet i KS: – Et resultat som skal sikre reallønnsvekst

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

Vil verdsette statsansatte med høyere utdanning

Unio kommune krever klar reallønnsvekst

Nå begynner lønnsoppgjøret: Unios forhandlingssjef har klare ambisjoner

Endelig rapport fra TBU

Enighet i de innledende forhandlingene


Unios tariffpolitiske uttalelse 2024

Hva er et hovedoppgjør?

Unio Podkast: Forventer en skikkelig reallønnsvekst

Unios innspill til Statsbudsjettet 2025

Det er ikke antall avtaler som er problemet i staten

Unio og Hovedoppgjøret 2024

Foreløpig TBU-tall

Statsbudsjettet 2025:- Må styrke kommuneøkonomien betydelig

/share/mime/48/pdf.png Krav til KS
(akademikerforbundet-krav-ks-2024.pdf, 281kB)

/share/mime/48/pdf.png Krav Oslo kommune
(akademikerforbundet-krav-oslo-kommune-2024.pdf, 204kB)

/share/mime/48/pdf.png Krav til Spekter
(akademikerforbundet-krav-spekter-2024.pdf, 166kB)

/share/mime/48/pdf.png Krav til staten
(akademikerforbundet-krav-stat-2024.pdf, 260kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as