Årsmøtet i TiA 2022

6. april 2022 hadde TiA sitt årsmøtet, gjennomført som nettmøte, med 13 stemmeberettigede medlemmer til stede. Protokoll i sin helhet ligger vedlagt.

I årsmøtet ble saker som årsmelding for 2021, revidert regnskap for 2021, budsjett for 2022 og tiltaksplan for 2022 behandlet. (Se egne vedlegg.)
I tillegg ble tolkenes profesjonsetiske retningslinjer (TPR) vedtatt inntatt som etiske retningslinjer for medlemmene i TiA i sak 9.1/2022.

Valg er en selvfølge i et årsmøte og fagstyre i TiA består etter valget av følgende:  
Leder: Mariann Eidberg (ikke på valg, valgt for 2021-2023)
Nestleder: Helge Edland (ikke på valg, valgt for 2021-2022)

Styremedlemmer:
Kathrine G. Rehder (ikke på valg, valgt for 2021-2022)
Kate Berg (valgt for 2021, gjenvalg 2022-2023)
Camilla Jin Berg (valgt for 2021, gjenvalg 2022-2023)

Varamedlemmer:
Elin Johansen og Henning Rodtwitt (ikke på valg, valgt for 2021-2022)

Som valgkomité for neste år ble følgende valgt:
Solgunn Flølo (Signo, Conrad Svendsen Senter)
Berit Nordhuus (Oslo universitetssykehus, HF)
Heidi Holm (Tolketjenesten i Nordland)

/share/mime/48/pdf.png Budsjett 2022
(budsjett-tia-2022.pdf, 152kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll TiA 6.4.22
(protokoll-arsmotet-i-tia-06.04.2022-signed.pdf, 334kB)

/share/mime/48/pdf.png TiAs Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer
(tias-tolkenes-profesjonsetiske-retningslinjer.pdf, 131kB)

/share/mime/48/pdf.png Tiltaksplan 2022
(vedtatt-tiltaksplan-tia-2022.pdf, 174kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsrapport for Tia 2021
(arsrapport-tia-for-2021.pdf, 223kB)

/share/mime/48/pdf.png Regnskap TIa 2021
(regnskap-tia-2021.pdf, 192kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as