Det haster for studentene

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied. I dag tok hun opp temaet i et møte partene i arbeidslivet hadde med statsministeren og flere statsråder.

I november kom rapporten fra Ekspertgruppen som så på studentenes situasjon. Studentenes økonomi var imidlertid ikke et tema. Dette lovte høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim å komme tilbake til snarlig.

– Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har. Krisepakken til studentene må kompensere for tapt inntekt for alle studenter, sier Lied.

Studentene mistet over natten ekstrainntekt som de fleste er avhengige av. I tillegg har de blitt isolerte, har mistet undervisning og møteplasser. Regjeringen tilbød i fjor studentene ekstra lån og at deler av dette lånet kunne gjøre som til stipend om de kunne dokumentere tap av inntekt.

– Studenter som blir permittert fra deltidsjobben sin skal ikke trenge å betale for pandemiens konsekvenser selv gjennom økt lån, slår Lied fast.

Hun mener studenter som blir permittert eller oppsagt må få en økonomisk krisepakke på linje med dagpenger.

– Økonomisk trygghet vil kunne hjelpe på også den psykososiale situasjonen. Usikker økonomi, nedstenging av campus, manglende mulighet for å gjennomføre praksis og mangel på sosiale møteplasser bidrar til en totalsituasjon preget av usikkerhet og opplevelse av å mangle kontroll i eget liv. I tillegg har studentene gjennom pandemien opplevd å ha liten innflytelse på avgjørelser som er tatt, som er svært inngripende i livet deres, sier Lied.

Lied er i fortsettelsen opptatt av at også studentene inkluderes i beredskapsplaner.

– Hvordan sikre den økonomiske, faglige, pedagogiske og sosiale situasjonen for studentene i en nasjonal krise? Et viktig læringspunkt etter pandemien må være at studentenes situasjon inngår i beredskapsplaner, slutter Ragnhild Lied.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as