Dette bør du vite om hjemmekontor i arbeidet

Med koronapandemien som traff oss i 2020, endret arbeidssituasjonen seg for arbeidstakere landet over. De nye bestemmelsene rundt hjemmekontor har gjort arbeid hjemme mer og mer vanlig. Når du som ansatt jobber hjemme, altså utenom ditt vanlige arbeidssted, gjelder det egne regler for deg. Se hvilke i denne veiledningen.

Hva sier forskriften om hjemmekontor?

Arbeidsmiljøloven gjelder uansett hvor arbeidet tar sted, inkludert i hjemmet. Imidlertid finnes det særregler for hjemmearbeid, kjent som hjemmekontorforskriften. Forskriften trer i kraft når arbeidstaker arbeider i eget hjem over lengre tid, men sier ikke noe om når hjemmearbeidet kan, eller skal, skje.
Forskriften stiller krav til at arbeidstaker og arbeidsgiver skriftlig avtaler forhold rundt hjemmearbeidet, slik som:

  • hvordan arbeidet skal foregå og tilrettelegges
  • hvem som stiller med utstyr til hjemmekontoret
  • hvordan kravene om arbeidsmiljø skal tilpasses hjemmet

Hjemmekontor krever skriftlig avtale med arbeidstaker

Denne regelen gjelder når arbeidet hjemme er av langvarig og regelmessig karakter. Dersom du arbeider hjemmefra en gang i blant, kortvarig og sporadisk, gjelder altså ikke forskriften. Eksempler er å være hjemme med sykt barn en dag, eller å arbeide hjemmefra innimellom av andre grunner. Når offentlige myndigheter pålegger hjemmekontor, kreves det heller ingen skriftlig avtale.

Krav til permanent hjemmekontor i jobben

Arbeidstaker kan ikke kreve å arbeide hjemmefra. Hjemmekontorforskriften er til for å regulere arbeidstakerens arbeid hjemme, men gir i seg selv ingen rett til å kreve hjemmekontor. En slik avtale må sistnevnte derfor avtale med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. Vi i Akademikerforbundet anbefaler å opprette en midlertidig avtale, snarere enn en permanent. Det er dessuten mulig, og vanlig, å avtale arbeid delvis hjemmefra og delvis fra kontoret.

Forskriften til hjemmekontor gjelder de mer permanente ordningene med hjemmekontor. Da er det viktig å være klar over følgende regler for hjemmekontor per arbeidsmiljøloven:

  • Du har krav på skriftlig avtale.
  • Du skal ha en forsvarlig arbeidstid.
  • Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet.

Når det gjelder utstyr til hjemmekontor, må partene bli enige om hvem som skal dekke disse kostnadene. Arbeidstaker kan altså ikke kreve at arbeidsgiver dekker utstyr, slik som monitor, arbeidsbord og -stol.

Les også: Styringsrett ved hjemmekontor

Hva betyr påbud om hjemmekontor?

Tidlig i koronapandemien så vi at offentlige myndigheter kom med påbud om hjemmekontor. I en periode måtte alle arbeidstakere jobbe hjemme. Når det offentlige pålegger hjemmearbeid, gjelder ikke hjemmekontorforskriften. Med andre ord er det ikke nødvendig å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver eller arbeidstaker om hjemmekontor. Det er tilstrekkelig at partene drøfter situasjonen seg imellom.

Skattefradrag ved hjemmekontor

Når du har utgifter knyttet til arbeidet ditt, har du rett på et skattefradrag. Som arbeidstaker får du automatisk et minstefradrag. Minstefradraget er et standardisert skattefradrag i lønn og andre inntekter som skal dekke faktiske utgifter, slik som ved hjemmekontor. De færreste har fradrag som overskrider minstefradraget. Selv om du kan kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til arbeidet, vil det altså ikke være lønnsomt å kreve et reelt fradrag fremfor å motta det automatiske minstefradraget. I de fleste tilfeller får du altså ingen ekstra fradrag for kostnader knyttet til å jobbe hjemmefra.

Har du som arbeidstaker spørsmål rundt hjemmekontor, eller trenger råd? Vi i Akademikerforbundet har rådgivere som kan bistå deg. Det er kort vei til hjelp, så ta kontakt med oss i dag!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as