Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne!

Studiebarometeret viser at koronapandemien har redusert undervisningskvaliteten og studiemotivasjon, og den har ført til mange ensomme studenter. – Det viktigste nå er å åpne lesesaler og biblioteker igjen, sier seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt i Unio.

I dag kom den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret. 30.000 studenter har svart på undersøkelsen som handler om opplevd studiekvalitet.

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

– At studentene har fått en forverret studiesituasjon har vi fått mange eksempler på helt fra 12. mars. Men funnene i årets Studiebarometer, som bekreftet dette, gir stor grunn til bekymring. Et godt tiltak er å åpne campus igjen. Det gir for eksempel ingen mening at universitetsbibliotekene er stengt når offentlige bibliotek er åpne, sier Flagtvedt.

Særlig kritisk ser arbeidssituasjonen for studentene ut til å ha vært når campus, lesesaler og biblioteker ble stengt, og studentene måtte følge undervisningen hjemmefra. 6 av 10 av de som svarte på undersøkelsen, oppga at de ikke hadde egnet arbeidsplass hjemme, og at dette var det største hinderet for nettbasert undervisning.

Nettbasert undervisning ikke godt nok

Når det gjelder undervisningstilbudet mener 7 av 10 mener at det enten ble noe eller betydelig dårligere etter 12. mars, og at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter at den ble digital. Nesten like mange synes nettundervisningen var lite motiverende.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as