Hovedoppgjøret 2024: Akademikerforbundet vil sikre medlemmene reallønnsvekst

Frontfaget er enige om en ramme for oppgjøret på 5,2 prosent. Dette resultatet gir en norm for de pågående forhandlingene i offentlig sektor. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der partene i tillegg til økonomi, også skal forhandle om nye hovedtariffavtaler for den kommende to-års perioden. Det pågår for tiden sentrale forhandlinger i kommunal sektor, Stat og Oslo kommune. Akademikerforbundet og Unio deltar i disse forhandlingene, som har en frist til 1.mai.

Akademikerforbundet har en klar ambisjon om å forhandle fram et økonomisk resultat som sikrer medlemmene våre en klar reallønnsvekst etter flere år med reallønnsnedgang. Med en frontfagsramme på 5,2 prosent har vi et godt utgangspunkt for forhandlingene. Vi har også mål om forbedringer i de nye hovedtariffavtalene som skal sikre våre medlemmer bedre rettigheter og gi våre tillitsvalgte flere verktøy i deres viktige arbeid.

Mer om hovedoppgjøret
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as