Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

Er flere på arbeidsplassen organisert, altså medlemmer i en fagorganisasjon? Da er det vanlig – og gunstig – at én blant dere er tillitsvalgt. Derimot skal alle virksomheter ha et verneombud, uavhengig av organisering. Finn ut forskjellen på disse to rollene i denne veiledningen.

Hva er en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt er en vanlig ansatt i virksomheten som også fungerer som kollegenes talsperson på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er valgt av de ansatte som er organisert, og er bindeleddet mellom dem og arbeidsgiver.

Den tillitsvalgte har altså to roller å sjonglere: rollen som ansatt og talsperson. Som ansatt må den tillitsvalgte ta stilling til ledelsen, og som talsperson, til medlemmenes interesser overfor ledelsen i saker som involverer dem.

Vanlige interessesaker blant medlemmene er:

  • stillingsvern
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • deltakelse i konflikter og forhandlinger

Les også: Hvem hjelper meg med å forhandle lønn?

I saker som disse tre taler den tillitsvalgte medlemmenes sak, og er her på en måte likestilt med arbeidsgiver. Tillitsvalgte skal sørge for at de generelle arbeidsvilkårene til medlemmene ivaretas, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Målet med arbeidet er å få på plass en bedre hovedavtale. Hovedavtalen regulerer rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere, og er den viktigste avtalen mellom partene.

Les også: Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Den tillitsvalgte taler medlemmenes sak ved å:

  • bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • sørge for god informasjon til rett tid
  • verve nye medlemmer
  • kalle inn til viktige møter

Hva er et verneombud?

Et verneombud er en ansatt som skal sørge for et godt arbeidsmiljø gjennom å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og grunnleggende rettigheter. Alle arbeidstakere har rett til medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Formålet med vernearbeidet er derfor også å sikre at arbeidstakerne kan påvirke arbeidet for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Som hovedregel skal alle virksomheter ha et verneombud da det er regulert i arbeidsmiljøloven (2005, § 6-1).* Verneombudet kan være en hvilken som helst fast ansatt, og utelukker ikke midlertidig ansatte. Avtale om verneombud må fastsettes skriftlig, og må konkret beskrive hvordan virksomheten skal ivareta vernearbeidet.

*Unntaket gjelder virksomheter med færre enn 10 ansatte. Slike små virksomheter kan avtale en annen ordning skriftlig.

Forskjellen på tillitsvalgt og verneombud

Kort oppsummert er tillitsvalgte opptatt av å drive frem bedre vilkår, kontrakter og avtaler for medlemmene sine gjennom forhandling og oppfølging. Verneombudet, derimot, skal kun ivareta arbeidstakernes grunnleggende rettigheter etter arbeidsmiljøloven – ikke forhandle om bedre avtaler.

Kan tillitsvalgt og verneombud være samme person?

Ja – det er mulig at en person har begge disse rollene, selv om de er helt forskjellige. Selv om dette ikke er ulovlig, må personen sørge for å skille på rollene.

Vurderer du eller kollegaen din å bli tillitsvalgt? Sett deg inn i tillitsvalgtrollen, eller ta kontakt med oss!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as