Kommentar til Studiebarometeret

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse gjennomført av NOKUT. Den ser nærmere på utdanningskvaliteten ved institusjoner for høyere utdanning i Norge og peker på trender ved studentenes tilfredshet i sine studieprogram.

Tallene fra undersøkelsen for 2022 viser at studentene generelt sett er fornøyde med sine studieløp, men peker også på noen faktorer som kan være bekymringsverdige.

Studenter i 2022 bruker ifølge Studiebarometeret 9,4 timer på betalt arbeid per uke – en økning fra tidligere år, hvor tidsbruken på betalt arbeid har ligget stabilt på rundt 8 timer per uke. I tillegg viser tallene at tidsbruken ikke bare øker fordi flere studenter jobber ved siden av studiene, men at studentene som jobber også bruker mer tid på arbeidet.

Vi vet at mange studenter ikke kan leve av studiestøtten slik den er i dag og vi er bekymret for hvordan denne trenden kan utvikle seg dersom studiestøtten ikke økes. Det har lenge blitt ropt høyt om at studiestøtten bør økes og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Økningen vi ser er en ytterligere indikasjon på at studentenes økonomiske situasjon er presset.

Videre har Studiebarometeret også sett nærmere på praksisgjennomføringen på ulike studier i Norge. Resultatene viser at studentene jevnt over er tilfreds med praksisgjennomføringen. Likevel peker undersøkelsen på at studiestedene har en vei å gå når det gjelder forberedelser i forkant av praksisperioder.

Der studentene har svart at de er godt fornøyde med læringsutbyttet i praksisperioden og praksisarbeidets relevans for studiet, viser tallene en vesentlig lavere grad av tilfredshet når det gjelder informasjonen de fikk i forkant av praksisperioden, samt hvordan høyskolen/universitetet forberedte dem på praksisperioden.

Mange av våre studentmedlemmer befinner seg i studieløp der praksis er en stor og viktig del av studieløpet og peker selv på utfordringer knyttet til kommunikasjon, kort forberedelsestid og dårlig oppfølging i forkant av praksisperiodene. Vi mener det viktig at utdanningsinstitusjonene tar tak i disse utfordringene og lytter til studentenes ønsker om bedre forberedelser i forkant av praksisperioder.


Kilder:
NOKUT Studiebarometer for 2022.
NOKUTs rapport om Hovedtendenser i Studiebarometeret 2022
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as