Krisepakken til studentene: – Treffer godt samlet sett

Regjeringen bevilger 1.1 milliarder kroner til forskjellige tiltak til studentene. Målsettingen er å hindre frafall og forsinkelser i studiene. – Det er flott at krisepakken til studentene endelig kom på plass. Tiltakene treffer bredt og godt samlet sett, sier Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv.

Hun har etterlyst krisepakken siden i høst, og mener regjeringen har lyttet til studentene når det gjelder tiltak for å løse den vanskelige psykososiale situasjonen. Selv representerer hun om lag 50 000 studenter.

Regjeringen foreslår tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som har mistet arbeidsinntekt. 40 prosent av lånet kan gjøres om til stipend. Studentsamskipnadene får 50 millioner til sosiale tiltak som studenter skal ansettes til å utføre, 20 millioner går til lavterskeltilbud for studentene og 10 millioner til tiltak som ivaretar studentenes psykiske helse.

– Dette bedre enn den forrige pakken som kom i vår, og mye er i tråd med hva vi har foreslått. Når det gjelder det økonomiske synes jeg det er viktig at regjeringen nå har hevet stipendandelen fra 30 til 40 prosent, og det er spesielt bra at studentene kan søke om å omgjøre også deler av lånet de tok i fjor høst, sier Myrvang Gjørv.

Hun er imidlertid kritisk til at kravet om å dokumentere tap av inntekt, rammer studenter som ikke kan dokumentere slikt tap.

– Det vil først og fremst ramme førsteårsstudentene som ikke har rukket å få en deltidsjobb, slutter Iril Myrvang Gjørv.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as