Leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet: Ellen Galaasen, «Vi vil gjerne ha flere engasjerte medlemmer»

Ellen ble valgt som leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) september 2022, da de avholdt sitt første årsmøte. 295 medlemmer er med i denne fag- og interessegruppen pr. august 2023. 

Der Ellen jobber blir det medlemsvekst. Hun var tidligere ansatt i Bufdir og i løpet av årene hun jobbet der, var hun sterkt bidragsytende til at det ble etablert et sterkt lokallag i Bufdir og hele Bufetat, som nå har vokst og det er etablerte strukturer for tillitsvalgtarbeid og oppfølging av medlemmer. Nå er hun ansatt som fagutvikler i barnevernstjenesten i Lørenskog kommune, og medlemstallet har gjort et byks etter at hun kom. De er i dag 36 medlemmer.

BiA er en fag- og interessegruppe som jobber med saker som opptar medlemmer i Akademikerforbundet som er barnevernspedagoger. De fronter saker overfor politikere på ulike arenaer og utarbeider høringssvar i høyt tempo.  

Deres motto: BiA tenker stort om de minste.

Les mer om Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet her.

Hvorfor meldte du deg inn i Akademikerforbundet?

Jeg var med flere barnevernspedagoger i 2015 da vi fant en solid fagforening der vi samtidig kunne jobbe med fagpolitikk. Unio og Akademikerforbundet var et naturlig valg, med kraft på tariffpolitikk for de med høyere utdanning, politisk uavhengige og opptatt av at det skal være kort vei til hjelp for alle medlemmer. Jeg fant et spennende og bredt fellesskap i Akademikerforbundet, og har ikke angret på valget.  


Hva motiverer deg i vervet som leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet?  

Å lede an i det fagpolitiske arbeidet for at barnevernspedagogene skal få gjort en best mulig jobb for barn og unge i Norge er viktig for meg. Sammen med andre i Akademikerforbundet bidrar vi til at Akademikerforbundet og Unio er en aktør som står for samarbeid og utvikling. Vi har så mange dyktige medlemmer i hele Akademikerforbundet som jeg lærer noe av hele tiden. Barnevernspedagogene er engasjerte og bidrar med fagpolitiske perspektiver og å være tillitsvalgte på arbeidsplassene sine.  

Nevn tre viktige saker som dere jobber med i BiA.

Utdannings- og kompetanseutvikling for barnevernspedagogen, der en fagintegrert klinisk orientert masterutdanning for barnevernspedagoger er et viktig krav.

Rammebetingelser for ansatte i offentlig, ideell og privat sektor der det jobbes med til ivaretakelse av utsatte barn, ungdommer og deres familie. De ansatte er den viktigste ressursen i kommunalt og statlig barnevern og i barnevernsinstitusjonene og i andre tjenester for barn og unge. Rammebetingelser handler både om lønn og arbeidsvilkår, men også om ressurser til det faglige arbeidet.  

At barnevernspedagoger ansettes i barnehager, skoler, psykisk helsevern og andre arenaer for barn og unge der det trengs flerfaglighet i hverdagen. Barnevernspedagogens kjernekompetanse er både å fremme et barneperspektiv og bidra til at barnets eget perspektiv løftes frem. VI kan bidra med et annet blikk på barn og hva som er viktig for en utviklingsstøttende hverdag.

Hva er ditt hovedargument når du verver?

Det kan variere, men de viktigste argumentene er

  • det er et godt fellesskap i Akademikerforbundet, og det fins mange ulike fellesskap  
  • vi har en rimelig kontingent og et godt forsikringstilbud
  • ledere blir godt ivaretatt
  • vi er partipolitisk uavhengige/politisk nøytrale
  • vi er en fag- og interessegruppe for barnevernspedagoger, som jobber fagpolitisk for profesjonen vår og andre profesjoner som jobber for barn og unge
  • Akademikerforbundet er med i hovedorganisasjonen Unio, som er de som fronter tariffpolitikken- og kompetansepolitikken for de med høyere utdanning
  • det er kort vei til hjelp

Noe annet du vil nevne?

Akademikerforbundet er et forbund vi kan være med å skape selv, det er rom for læring og vi er opptatt av å være konstruktive samarbeidspartnere der vi er. Vi vil gjerne ha flere engasjerte medlemmer. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as