Barnevernspedagogene – tenker stort om de minste

Barnevernspedagoger står på hver eneste dag i samfunnets viktigste, mest komplekse og meningsfylte jobber. Det at Norge har en egen utdanning som kvalifiserer for arbeid med barn i en utsatt livssituasjon forteller noe om Norge, om våre verdier og hvordan vi erkjenner barndommens egenverdi.

Barnevernspedagoger har i dag den mest etterspurte kompetansen i tjenester for utsatte barn og unge. Barnevernspedagoger kjennetegnes av et genuint engasjement, stolthet og et krystallklart fokus på å sikre det som er til barnets beste.

Medlemmer i Akademikerforbundet, er også en del av Unio-fellesskapet. Vi skal bidra aktivt i samfunnsdebatten. Vi skal være den organisasjonen som til enhver tid søker å utvikle barnevernspedagogens kompetanse i tråd med barns behov for støtte og hjelp. Vi skal være en fagforening som synliggjør barnevernspedagogene, skaper debatt og dialog om fag og profesjon og som jobber politisk for å få frem barnevernspedagogenes autonome perspektiv.

Vi brenner for et organisert arbeidsliv, for høy organisasjonsgrad og at alle barnevernspedagoger skal ha et tilbud som ivaretar deres interesser.

BiA – en profesjonsfaglig interessegruppe i Akademikerforbundet som er der for deg!

Meld deg inn i dag


Sikrer våre interesser

Vi vil stå sammen med andre høgskolegrupper i offentlig og privat sektor for å sikre våre interesser.

Ivaretakelse

Akademikerforbundet har lokallag ved mange arbeidssteder rundt om i landet. Når det ikke er etablert lokallag, blir medlemmenes interesser når det gjelder lokale forhold ivaretatt av regionalt ledd. Eventuelt kan du gjøre avtale om bistand i lokale lønnsforhandlinger fra ett av de øvrige Unio-forbundene.

Partipolitisk uavhengig

Akademikerforbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Utdanningspolitisk fellesskap

Vi er del av et stort utdanningspolitisk fellesskap og kan samarbeide med alle profesjoner i velferdsfeltet.

Utvikling av fag og politikk

I Akademikerforbundet utvikler vi fag og politikk på barnevernspedagogenes premisser.

Nyhetsbrev

Vi formidler vår kunnskap og politikk til beslutningstakere på alle arenaer. I vårt arbeid for å styrke profesjonsinteressene, holder vi deg oppdatert med nyhetsbrev.

Fagforum

Du får faglig påfyll på sentrale og regionale fagforum. Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet arrangerer en fag- og organisasjonskonferanse 1 gang pr år som er gratis for medlemmer. Reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet. Vi arrangerer også utvidete styresamlinger en gang i året, der vi samler barnevernspedagoger som er tillitsvalgte, eller potensielle tillitsvalgte.

Presse

Vi har engasjerte tillitsvalgte som fremmer barnevernspedagogen i fagpolitiske spørsmål overfor sentrale beslutningstakere og i media.

Dekker gebyr for deg

Akademikerforbundet dekker* administrasjonsgebyret ved godkjenning til klinisk barnevernspedagog, klinisk spesialist, klinisk sosionom, klinisk vernepleier, spesialkompetanse og veileder.

Kontingent

Prisene på medlemskap finner du her. Akademikerforbundet har gunstige forsikringsordninger, som du også får tilbud om ved innmelding. Eventuelt forsikringspremier kommer i tillegg til nevnte kontingenter.

Som studentmedlem i Akademikerforbundet får du en gratis forsikringspakke med tre forsikringer helt til utgangen av det året du fyller 30 år.


Kontakt for mer informasjon:

  • Ellen Galaasen (leder), telefon 98619828
  • Perry M. Remøy (nestleder)
  • Jonas Nørby (styremedlem)
  • Siri E. Selvnes (styremedlem)
  • Annika Frisvold (studentmedlem)
  • Ingeborg Johanne Barth (styremedlem)
  • Per Morten Bakke (styremedlem)
  • Britt-Eva Eriksen Strand (styremedlem)


*Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet./share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for BiA
(retningslinjer-for-fig_-bia.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Nyhetsbrev Desember BiA
(nyhetsbrev-desember-2020-.pdf, 211kB)

/share/mime/48/pdf.png BiA brosjyre
(innmeldingsbrosjyre-2023-bia-digital.pdf, 490kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as