Barnevernspedagogene – tenker stort om de minste

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)

Som medlem i Akademikerforbundet, blir du også en del av Unio-felleskapet. Vi skal bidra aktivt i samfunnsdebatten. Vi skal være den organisasjonen som til enhver tid søker å utvikle barnevernspedagogens kompetanse i tråd med barns behov for støtte og hjelp. Vi skal være en fagforening som synliggjør barnevernspedagogene, skaper debatt og dialog om fag og profesjon og som jobber politisk for å få frem barnevernspedagogenes autonome perspektiv.

Barnevernspedagoger står på hver eneste dag i samfunnets viktigste, mest komplekse og meningsfylte jobber. Det at Norge har en egen utdanning som kvalifiserer for arbeid med barn i en utsatt livssituasjon forteller noe om Norge, om våre verdier og hvordan vi erkjenner barndommens egenverdi. Barnevernspedagoger har i dag den mest etterspurte kompetansen i tjenester for utsatte barn og unge. Barnevernspedagoger kjennetegnes av et genuint engasjement, stolthet og et krystallklart fokus på å sikre det som er til barnets beste. 

Vi brenner for et organisert arbeidsliv, for høy organisasjonsgrad og at alle barnevernspedagoger skal ha et tilbud som ivaretar deres interesser. 

BiA – en profesjonsfaglig interessegruppe i Akademikerforbundet som er der for deg!

Felles forståelse
Vi har en felles forståelse med Unio og Akademikerforbundet om at vi er på vei til og skal bli en selvstendig organisasjon i Unio.

Sikrer våre interesser
Vi vil stå sammen med andre høgskolegrupper i offentlig og privat sektor for å sikre våre interesser.

Etablert organisasjon
Som del av Akademikerforbundet blir vi del av en godt etablert organisasjon. Akademikerforbundet har lokallag ved mange arbeidssteder rundt om i landet. Når det ikke er etablert lokallag, blir medlemmenes interessert når det gjelder lokale forhold ivaretatt av regionalt ledd. Ev. kan du gjøre avtale om bistand i lokale lønnsforhandlinger fra ett av de øvrige Unioforbundene.

Utdanningspolitisk fellesskap
Vi blir del av et stort utdanningspolitisk fellesskap og kan samarbeide med alle profesjoner i velferdsfeltet.

Utvikling av fag og politikk
Vi får i Akademikerforbundet anledning til å utvikle fag og politikk på barnevernspedagogenes premisser.

Ekspertutvalg
Utvalget gir råd og innspill til styret i BiA og bidrar til å skape debatt og dialog om barnevernspedagogens rolle og bidrag i velferdssamfunnet.

Nyhetsbrev
Vi som tenker stort om de minste må formidle vår kunnskap og politikk til beslutningstakere på alle arenaer. I vårt arbeid for å styrke profesjonsinteressene, vil vi holde deg oppdatert med nyhetsbrev.

Fagforum
Du får faglig påfyll på sentrale og regionale fagforum.

Presse
Vi har engasjerte tillitsvalgte som fremmer barnevernspedagogen i fagpolitiske spørsmål ovenfor sentrale beslutningstakere og i media.

Dekker gebyr for deg
BiA dekker* administrasjonsgebyret ved godkjenning til klinisk barnevernspedagog, klinisk spesialist, klinisk sosionom, klinisk vernepleier, spesialkompetanse og veileder.

Kontingent
Medlemskap i Akademikerforbundet koster kr 4 800 pr. år. Akademikerforbundet har gunstige forsikringsordninger, som du også får tilbud om ved innmelding. Ev. forsikringspremier kommer i tillegg til nevnte kontingenter.

Meld deg inn i dag >>

Kontakt for mer informasjon:

*Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet. 

Ekspertutvalget

Ledes av Perry Remøy
Medlemmer:

  • Nina Sindig-Larsen
  • Kristine Hval Blekken
  • Malin Helen Kleppe
  • Heidi Frantzen


/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for BiA
(retningslinjer-for-bia.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Nyhetsbrev Desember BiA
(nyhetsbrev-desember-2020-.pdf, 211kB)

/share/mime/48/pdf.png BiA brosjyre 2021
(lokallagsbrosjyre-bia-ny-2021-digital.pdf, 190kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as