Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Det er gitt tillegg på lønnstabellen både i form av generelt tillegg og heving av minstelønnssatser. For stillinger i gruppe 1 uten garantilønn (unormerte stillinger) er det gitt et generelt tillegg på 1,45 %, minimum 6200 kroner.

Ramma for oppgjøret ble i tråd med resultatet i frontfaget.

For stillinger med lokal lønnsdannelse (gruppe 2) skal det gjennomføres lokale forhandlinger uten sentrale føringer.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsenene i avtalens kapittel 3. Rapport leveres senest 1. februar 2020

/share/mime/48/pdf.png Protokoll
(protokoll-ks-bedrift-2019.pdf, 123kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as