Ny fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet: Psykologi i Akademikerforbundet (PiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet oppnevnte 23. april 2024 et interimstyre for den nye fag- og interessegruppen PiA:

Tine Elise Ledsten (leder), Malin Moland (nestleder) og Hanna Nilsen Waage (styremedlem). De kommer alle tre fra Psykologiforbundet, som ved ekstraordinært landsmøte 13. april 2024 vedtok at de skulle bli en del av Akademikerforbundet.

Opptaksavtale er signert og det nye interimstyret ser frem til å ta fatt på arbeidet.

- Vi ønsker å være en samlende fag- og interessegruppe der vi kan utveksle erfaringer på tvers av fagfelt, styrke fagfelleskapet og jobbe individuelt med de forskjellige psykologigrenene, sier den nyoppnevnte lederen, Tine Elise Ledsten.

Les mer om PiA
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as