Høsthilsen fra styremøtet 8. september! Fra venstre: Britt Eva, Per Morten, Ellen, Ingeborg, Siri og Perry.

Nyhetsbrev BiA: Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet:

Høsten er kommet, og det er tid for litt oppdatering fra styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Vi er en fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet, som jobber for å styrke barnevernspedagogens kompetansebidrag samt å sikre gode rammebetingelser for alle profesjonsutøvere som jobber med barn, unge og deres familier som trenger et godt velferdstilbud. Mottoet vårt er "å tenke stort om de minste".

Velkommen til årets fagkonferanse 9.-10. november!

Endelig er det klart for årets fagkonferanse! Sett av tiden torsdag 9. november til 10. november. Du får dekket reiseutgifter og overnatting. Du kan søke om fri hjemlet i hovedavtalen – ta kontakt om du lurer på noe angående dette – elleng@akademikerforbundet.no   
 
Programmet blir klart i løpet av uke 38, men vi kan røpe av vi blant annet skal snakke om veiledning med besøk av professor Camilla Lauritzen fra RKBU Nord, og vi skal se på den nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi skal jobbe med hvordan vi bygger Akademikerforbundet og Barnevernspedagogene fremover, og hovedtema for konferansen er Barnevernspedagogene og Akademikerforbundet for samtida og framtida.
Barnevernspedagogstudenter er velkomne! Og, har du kollegaer som er medlem i Akademikerforbundet, men ikke er barnevernspedagoger, så er de også velkomne.  
Meld deg på her: BiA-konferanse 2023 november 2023 (akademikerforbundet.no)

Valg på konferansen:

Den årlige fagkonferansen fungerer også som vårt årsmøte der valg av styre for det neste året foretas. De som er på valg i år er leder Ellen Galaasen, nestleder Perry Remøy og styremedlem Siri Ellefsen Selvnes. De øvrige styremedlemmene ble valgt for to år i fjor. Vi må også supplere styret med en eller to til i tillegg, da det valgte varastyremedlemmet vårt måtte gå ut av styret etter kort tid i fjor.  
 
Valgkomiteen tar gjerne imot innspill til kandidater til styret! Har du selv lyst til å engasjere deg, eller kjenner du noen du vil anbefale, ta kontakt valgkomiteens leder Gudrun Lidal på epost gudrun.lidal@stjordal.kommune.no eller telefon 922 63 047. De andre i valgkomiteen er Sandrina Sandell og Gudmund Rype. 


Akademikerforbundet og UNIO og mellomoppgjøret 2023

Les om resultater fra årets tariffoppgjør her Lønnsoppgjøret 2023 (unio.no).  
 
Har du spørsmål knyttet til deg selv eller din arbeidsplass, ta kontakt din tillitsvalgte eller regionen din - se oversikt her: Regioner | Akademikerforbundet, eller oss i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet ved Ellen Galaasen, epost elleng@akademikerforbundet.no eller telefon 98619828.

Fagpolitikk

Styret har hatt et travelt og spennende år. Vi opplever at vi blir lyttet til, og at vår kunnskap blir benyttet. Det har stadig vært nye høringer, nye utvalgsarbeid, nye referansegrupper, vervearbeid, tariffpolitisk arbeid for barnevernspedagogene, arbeid inn mot utdanningene og kompetanse for barnevernspedagoger mv., arbeid rettet mot de ulike departementene, stortinget, Bufdir osv.  
 
Her er lenke til høringssvaret vårt til NOU 2023: 7 Barnevernsutvalgets rapport: Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023:7 - regjeringen.no
 
Her er lenke til et innlegg vi hadde i Vårt Land i vår: Ellen Galaasen i B barnevernspedagogene: «Barna må beskyttes mot å ta beslutninger de ikke er modne til å ta» – Vårt Land (vl.no)
 
I høst er det blant annet arbeid med Barnevernsinstitusjonsutvalget, opptrappingsplan for psykisk helse, grunnmodell for hjelpetiltak, fagorgan for utdanningene, møter i Nasjonalt Barnevernsforum hos Barne- og familiedepartementet, ulike høringer mv.  
 
Alle i styret har bidratt godt i de ulike typene arbeid, og vi har også benyttet oss av engasjerte medlemmer i ulike spørsmål. Takk for god innsats til alle!
 
Dersom du har et fagpolitisk spørsmål du brenner for, vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Send en epost til leder på elleng@akademikerforbundet.no. 

Norsk Barnevernkongress 30. oktober til 1. november!


Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet er medlem av Norsk Barnevernsamband. De fyller 100 år i år, og arrangerer den tradisjonelle Norsk Barnevernkongress i Oslo fra 30. oktober til 1. november. Se mer her: Norsk Barnevernkongress 2023 (eventsair.com)
 
Ellen Galaasen sitter i styret i Norsk Barnevernsamband som representant for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Hun er konferansier på Barnevernskongressen sammen med Vilde Adolfsen. Disse er også barnevernsguider i Norsk Barnevernsamband sin podcast Barnevernsguidene, som er verdt å lytte til: Barnevernsguidene | Podcast on Spotify
 
Podcasten er laget med utgangspunkt i de ti faglige verdiene for godt barnevernsfaglig arbeid som du kan lese om her: 10 faglige verdier – Barnevernsambandet

Vi vil bli flere!

Vi har fortsatt plass til mange flere i fellesskapet vårt! Kjenner du barnevernspedagoger eller andre som har lyst til å bli med – send dem denne lenken. Bli medlem akademikerforbundet. Husk at alle profesjoner kan bli medlemmer hos oss.  
 
Les og spre gjerne dette intervjuet: Leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet: Ellen Galaasen, «Vi vil gjerne ha flere engasjerte medlemmer» | Artikler | Akademikerforbundet
 
 
Med ønske om en riktig god høst fra styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet
Ved leder Ellen Galaasen
elleng@akademikerforbundet.no, tlf. 98619828
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as