Studentene kommenterer statsbudsjettet

Ønsket om at studenter skal kunne fokusere 100 % på sitt studie er umulig å innfri med et statsbudsjettforslag som ikke gir studentene levelig studiestøtte. Dette forslaget gir studentene rett i overkant av 300 kr ekstra i måneden, en økning som i realiteten ikke gir økt kjøpekraft for studentene. Grunnet den kraftige prisveksten vi nå opplever, har behovet sjeldent vært større for en betydelig økning av studiestøtten. Men til tross for at studentorganisasjoner i flere år har ropt høyt om behovet for at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, blir det nok en gang nedprioritert.

Studentene befinner seg nå i en situasjon der de er fulltidsstudenter med forventninger om at de bruker tid tilsvarende en fulltidsjobb i studiene sine. I tillegg er det helt nødvendig med deltidsjobb for å dekke utgifter som studielånet blir for lite til å dekke. En forventning stilles også til at studentene bruker feriene sine på internships, trainee-stillinger eller vikarjobber for å oppnå relevant erfaring, og at de selvsagt deltar i studentfrivillighet for å gjøre CV-en sin enda mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere. Til sammen utgjør dette et regnestykke som ikke går opp, verken rent økonomisk eller når det gjelder antall timer i døgnet.

Gratisprinsippet i norsk høyere utdanning blir også truet i budsjettforslaget, da utenlandske studenter som tar hele studieløpet i Norge nå blir pålagt en studieavgift. Vi mener at gratisprinsippet burde gjelde alle, og at utdanning skal være gratis for alle studenter som kommer inn på norske utdanningsinstitusjoner."
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as