Studentleder Synne Marie Heggertveit: - Vi er sterkere sammen!

Synne Marie Heggertveit er valgt leder for studentene i Akademikerforbundet siden februar 2022.  

Hun har siden mars 2022 vært 100 % lønnet og det har gjort at Akademikerforbundet har kunnet jobbe mer systematisk og målrettet med studentarbeid. Det gjelder bl.a. profilering, organisasjonsutvikling og strukturbygging. Hun har deltatt aktivt på sentrale møteplasser og løftet frem saker som er viktige for studenter.

Hvorfor meldte du deg inn i Akademikerforbundet?

- Jeg har alltid blitt fortalt viktigheten av å være organisert, og fellesskapet som kommer ved å være medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Da jeg flyttet vekk fra hjembyen min og startet å studere, bestemte jeg meg for å melde meg inn i et forbund, men hadde ikke helt landet på hvilken karriereretning eller virksomhet jeg kom til å ende opp i, og valget falt dermed på Akademikerforbundet. I tillegg til å være en organisasjon med rimelig kontingent (spesielt for studenter), syntes jeg det var fint at jeg ikke trengte å knytte meg til et spesifikt fagfelt for å være medlem. Dette er også noe som jeg senere har lært at er en stor fordel, da både tillitsvalgte og sekretariatet får veldig bred og god kompetanse, på mange ulike sektorer og bransjer. Det gjør at medlemmene får god hjelp, uansett hvilken arbeidssituasjon de er en del av. En annen fordel var at Akademikerforbundet er partipolitisk uavhengig. Jeg ser på det som svært positivt at forbundet ikke er knyttet til å mene det samme som ett politisk parti. Det gjør at vi som forbund har god takhøyde for mange ulike meninger og synspunkt, noe jeg mener er helt nødvendig. 

Hva motiverer deg i vervet som studentleder?

- Det er to store ting som motiverer meg mye som studentleder. Den ene er å få lov til å spre viktigheten av å være organisert til andre studenter. Det er som nevnt noe jeg har lært fra tidlig alder, og jeg mener at altfor få studenter er klar over hvilke fordeler en kan få ved å være medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Den andre store motivasjonsfaktoren er å få lov til å delta på ulike politiske arenaer der jeg kan snakke studentenes sak. Jeg mener at studentene er en enormt viktig gruppe i samfunnet, og det er avgjørende at vi tar godt vare på dem - både når det gjelder studiesituasjonen, og den psykososiale og økonomiske siden av studietiden. Det er derfor interessant å få impulser fra våre studentmedlemmer, for deretter å representere våre studentmedlemmer videre opp i systemet.

Nevn tre viktige saker for studentene:

  • Praksis. Vi ser at våre studenter har mange ulike opplevelser med praksisavvikling på sine studier. Mange studenter er heldige, og får praksisperioder de fornøyde med. Dessverre er det også mange som rapporterer om forhold som ikke er like bra. Flere befinner seg i praksissituasjoner preget av uklare regler, mangel på veiledning og utnytting av arbeidskraft, noe vi mener at må endres på.
  • Tilgang på psykisk og fysisk helsehjelp på studiestedene. Det er dessverre mange som opplever dårlig tilgang på helsehjelp på studiestedene. Det er flere grunner til dette, f.eks. dårlig tilgang på fastleger på studiestedene, utilstrekkelig med ressurser på psykisk helsehjelp i studentsamskipnadene, etc. Med nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, har det blitt ekstra tydelig at behovet for særlig psykisk helsehjelp er økende. Det er derfor et viktig politisk punkt for oss at alle studenter får tilstrekkelig tilgang på helsetjenester på studiestedet sitt.
  • Studentøkonomi. Studenter i dag må jobbe mye ved siden av studiene, og «heltidsstudenten» er for mange et fjernt konsept. Det er dermed en hjertesak for oss at studentene får en studiestøtte de kan leve av, slik at de kan fokusere på å tilegne seg kompetansen og kunnskapen fra fagfeltet sitt, heller enn å måtte jobbe høye stillingsprosenter for å få råd til mat, strøm og tak over hodet.

Hva er ditt hovedargument når du verver?

- Mitt hovedargument er at vi er sterkere sammen. Som student kan man føle seg relativt liten og ubetydelig, og da er det fint å ha et fellesskap i ryggen som hjelper til med en del av de tingene som er kompliserte å finne ut av på egenhånd. Vi kan hjelpe med alt fra gjennomlesing av kontrakter eller praksisavtaler med skolen, til forhandling av startlønn når du trer ut i arbeidsmarkedet som nyutdannet. Flere steder har vi også større grupper av studenter som også er medlemmer hos oss. Fellesskapet man skaper ved å møte studenter som er eller har vært i samme situasjon er verdifull, og gir mye trygghet. Kanskje havner du også i en jobb der vi har lokallag og tillitsvalgte når du er ferdig utdannet. Da føler man seg trygg og ivaretatt! 

Noe annet du vil nevne?

-Sjekk ut våre studentmedlemsfordeler! Det er mange som ikke er klar over hvor mange forskjellige fordeler man kan benytte seg av, og det er verdt å ta en titt. Her er det potensielt mye penger å spare :D

Les mer om studentene i Akademikerforbundet her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as