TiA mener: Tolker på oppmøteoppdrag må få dekket utgifter til kjøring med egen bil eller drosje

Under koronapandemien har det vært diskutert og innført en rekke smittevernstiltak ved oppmøtetolking. Ett av disse var bruk av drosje ved oppdragsreiser, der Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) fikk medhold av styringsenheten i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging om at dette er et godt og fornuftig kontaktreduserende tiltak. Koronastudien ved Oslo Universitetssykehus støtter dette, i og med at den fant at helsepersonell som benyttet kollektivtransport hadde en større risiko for å teste positivt for korona enn de som ikke gjorde det.

Som offentlig tjenesteyter og arbeids- og oppdragsgiver har Nav Hjelpemidler og tilrettelegging ansvar for å verne om helsen til både tolker og primærdeltakere. I lys av Koronastudien, den økte smittespredningen i det norske samfunnet og regjeringens tiltak for å begrense denne, mener TiA at Nav må endre sine retningslinjer for smittevern ved oppmøteoppdrag, slik at tolker på oppdrag som krever reise til og fra oppdragsstedet sikres full dekning av utgifter til kjøring med egen bil eller drosje.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as