Øverst f.v: Renate Kibsgård, Siri Øvergård, Miriam Einertrø, Helge Edland, Camilla Jin Berg, Anne Grete Moxness, Mariann Eidberg. Nederst f.v: Silje Giltvedt (kun ordstyrer), Magnhild Rød Michalsen, Kathrine G. Rehder, Truls S. Yggeseth, Sylwia Paz Badkowska, Marie Straume, Bianca Nerbø, Murtaza Mastoor

Tolkeforbundet nedlagt – lenge leve TiA!

11. januar ble Tolkeforbundet lagt ned som interesseorganisasjon for tolker. Samtidig ble aktiviteten overført til TiA - Tolkene i Akademikerforbundet, som skal fungere videre som et fag- og interessefellesskap for tolker i Akademikerforbundet.

Etter at Tolkeforbundets landsmøte i mars 2019 gav styret i mandat å forhandle om å gå inn i Akademikerforbundet, ble det laget en intensjonsavtale om opprettelsen av TiA. Denne ble så fulgt opp med to uravstemninger sommeren og høsten 2019, der Tolkeforbundets medlemmer nesten enstemmig støttet forbundsstyrets forslag om nedleggelse av interesseorganisasjonen for å bli et fag- og interessefellesskap i Akademikerforbundet.
 
Prosessen med overgangen til Akademikerforbundet ble avsluttet under Tolkeforbundets ekstraordinære landsmøte på Gardermoen lørdag 11. januar 2020. Her støttet 22 av 23 stemmer at "Tolkeforbundets landsmøte anerkjenner uravstemningens resultat og vedtar å legge ned interesseorganisasjonen Tolkeforbundet for å bli et fagfellesskap i Akademikerforbundet." (Se protokoll fra det ekstraordinære landsmøtet nedenfor).
 
Under det ekstraordinære landsmøtet ble det også besluttet at Tolkeforbundets midler overføres til et aktivitetsfond underlagt TiA-styret. Fondet har som formål å øke medlemsaktiviteten og fremme rekruttering til fagfellesskapet, og medlemmer i TiA kan søke fondet om støtte til åpne, tolkefaglige arrangementer. Fondets retningslinjer finner nedenfor, og informasjon om søknadsfrister vil bli annonsert her på nettsiden.
 
Med nedleggelsen av Tolkeforbundet er en æra over, og et nytt kapittel i tolkeprofesjonens historie er påbegynt. Fag- og interessefellesskapet TiA skal nå føre videre arbeidet som tolkenes interesseorganisasjon har frontet gjennom 42 år. Som et ledd i dette blir tolkeprofesjonens etiske retningslinjer overført til og videreført av TiA – førstevalget for deg som er tolk!

/share/mime/48/pdf.png Underskrevet protokoll
(underskrevet-protokoll-ekstraordinart-landsmote-2020.pdf, 478kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer TiA aktivitetsfond
(2-retningslinjer-tia-aktivitetsfond-forslag-til-elm2020.pdf, 35kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as