Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet

Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett. – Summen av den hverdagen studentene opplever med isolasjon, digital undervisning, forverret økonomi og få møteplasser tas ikke på alvor, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Hun representerer 40.000 studenter i Unios forbund, og hun er bekymret for at studentenes psykososiale helse ikke tas på alvor.

– Dersom studentene ikke får de rammene de trenger gjennom denne krisen er vi redde for at vi kommer til å miste viktige profesjonsutøvere for fremtiden. Vi representerer blant annet lærere, sykepleiere og politi – det er avgjørende at vi ikke mangler noen av disse når neste krise inntreffer, sier Myrvang Gjørv.

Selv ikke en påplussing på 20 millioner til Studentsamskipnaden mener hun monner.

– Det er ikke spesifisert hva disse millionene skal gå til . For alt jeg vet kan det gå til reine driftskostnader, og ikke til å bedre studentenes situasjon. Vi vil at det uavkortet skal gå til studentvelferd, ikke minst til å bedre studentenes psykososiale helse, sier hun, og utdyper:

– Studentene nå sitter veldig mye alene, de har undervisning på nett og lærestedene tilbyr få møteplasser. Våre kartlegginger viser at det blant «koronastudentene» eksisterer store mørketall rundt ensomhet og psykisk uhelse. Mørketall som ikke nødvendigvis fanges opp av utdanningsinstitusjonene. Jeg er bekymret for hva dette vil si i det lange løp. Dette vil ha personlige-, samfunnsøkonomiske- og faglige konsekvenser i mange år fremover.

Hun etterlyser restene av “studentmilliarden” som ble bevilget for å kompensere lønnsbortfall fra deltidsjobbene som falt bort under koronakrisens første fase.

– Den milliarden ble ikke brukt fordi store deler av støtten ble gitt som lån. Men det er jo ikke rart – studentene vil jo ikke ta opp mer lån!

600 millioner skal være igjen av milliarden.

– Hvor er disse pengene blitt av?  Vi finner de ikke igjen i statsbudsjettet. Disse skulle vært brukt til å bedre studentenes veldig vanskelige situasjon i denne korona-tiden, avslutter Iril Myrvang Gjørv
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as