Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region BuVeTe dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, forkortet til BuVeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret . I BuVeTe er det 510 medlemmer pr. 1. juli 2018.

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret BTV

Kjell-Vidar Eriksen

 

 

 

 

 

 

1kjer55@gmail.com
906 25 269

Roy Kenneth Skulstad-Hansen

nestleder

 

 

 

rkh@usn.no
924 16 302


Sissel Kummeneje

 

 

 

sisselku@vfk.no
908 23 609

Hildegerd Gjestad

 

 

 

 

Hildegerd.gjestad@bufetat.no
414 11 506


Kyrre Saupstad

 

 

 

 

kyrre.saupstad@online.no
905 32 552

Dan-Ketil Olufsen

 

 

 

 

dan-ketil.olufsen@siv.no
941 57 016


Tone Pedersen

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as