Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til VeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Vestfold og Telemark

Roy Kenneth Skulstad Hansen

Regionleder

Ansvars- og kontaktområder

 • Fylkeskontakt Vestfold og Telemark
 • Unio fylkeskontakt
 • NHO
 • Selvstendig næringsdrivende
 • UH sektoren
 • Studentkontakt


rkh@usn.no
924 16 302

Christin Lindberg Skansen

Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator Stat
 • Privat næringsliv

 

 

 

Christin.skansen@bufetat.no
918 51 098


Kyrre Saupstad

Styremedlem

 Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator KS

 

kyrre.saupstad@bufetat.no
466 18 242

Dan-Ketil Olufsen

Styremedlem

 Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator Spekter og Virke

 

dankolu55@gmail.com
941 57 016


Aida Sadovic

Styremedlem

 Kontaktområder

 • KS Vestfold

 

aida.sadovic@sandefjord.kommune.no
472 77 136

Hai Vu

Styremedlem

 Kontaktområder

 • Kontakt Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • KS Bedrift

hai.vu@vtfk.no
454 84 939


Jørn Mathisen

Kontaktområder

 • KS Vestfold sør
 • KS Telemark sør

 

varamedlem
982 31 963
saavma@online.no

Ellinor Simonsen

Kontaktområder

 • KS Vestfold nord

 

Varamedlem
928 61 863
ellinor.simonsen@horten.kommune.no

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as