Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til VeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Vestfold og Telemark

Roy Kenneth Skulstad Hansen

regionleder

 

 

 

 

 

 

rkh@usn.no
924 16 302

Hai Vu

 

 

 

hai.vu@vtfk.no
454 84 939


Christin Lindberg Skansen

 

 

 

 

Christin.skansen@bufetat.no
918 51 098

Kyrre Saupstad

 

 

 

 

kyrre.saupstad@online.no
905 32 552


Dan-Ketil Olufsen

 

 

 

 

dan-ketil.olufsen@siv.no
941 57 016

Jørn Mathisen


Ellinor Simonsen

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as