Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til VeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Vestfold og Telemark

Roy Kenneth Skulstad Hansen

Regionleder

Ansvars- og kontaktområder

 • Fylkeskontakt Vestfold og Telemark
 • Unio fylkeskontakt
 • NHO
 • Universitet- og høyskolesektoren
 • Studentkontakt


rkh@usn.no
924 16 302

Christin Lindberg Skansen

Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator KS
 • Vervekoordinator
 • Bufetat

 

 

 

Christin.skansen@bufetat.no
918 51 098


Truls Eskelund

 Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator staten (unntatt Bufetat og Universitet og høyskole)

 

truls.eskelund@nav.no
905 51 815

Lone Grødahl Ziegemann

 Ansvars- og kontaktområder

 • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator Spekter og Virke

 

loneziegemann@gmail.com
948 50 363


Magne Eckhoff

 Kontaktområde

 • Selvstendig næringsdrivende
 • Privat næringsliv

 

magne.eckhoff@online.no
930 69 453

Hai Vu

Styremedlem

 Kontaktområder

 • Kontakt Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Samfunnsbedriftene

hai.vu@vtfk.no
454 84 939


Jørn Mathisen

Kontaktområder

 • KS Vestfold sør
 • KS Telemark sør

 

varamedlem
924 02 852
saavna@online.no

Ellinor Simonsen

Kontaktområder

 • KS Vestfold nord

 

Varamedlem
928 61 863
ellinor.simonsen@horten.kommune.no

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as