Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Buskerud, Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til BuVeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Buskerud, Vestfold og Telemark

Morvarid Guldbrand

Sissel Kummeneje

Styremedlem

908 23 609
sissel.kummeneje@vtfk.no


Aida Sadovic

Kjell-Vidar Eriksen

Styremedlem

906 25 269
1kjer55@gmail.com


Elisabeth Oddene

Geir Løkka

Vara

484 81 818
geir.lokka@gmail.com



 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as