Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen og for medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen.

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.
Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret.
Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Ta gjerne kontakt med regionen her.

Regionstyret Oslo Viken

Thanh Nguyen

ThanhN@akademikerforbundet.no 41006420

Regionleder

Ramin Nasery

htvoslo@akademikerforbundet.no 45885906

Nestleder og HTV/forhandlingskoordinator Oslo kommune


Thomas Bæk Jahreie

ThomasJ@akademikerforbundet.no 916 74 267

Styremedlem og styresekretær

Espen Sjong Slette

espen@akademikerforbundet.no 452 28 980

Styremedlem og forhandlingskoordinator Virke


Ali Ghazanfar

Ghazanfar@akademikerforbundet.no 900 39 567

Styremedlem og seniorkontakt

Eli Wilhelmsen

eliw@akademikerforbundet.no 416 83 314

Styremedlem og forhandlingskoordinator KS


Veronika Johannesen

Styremedlem og studentkontakt

veronika@akademikerforbundet.no
98007450

Anette Struve Øistad


Jan Erik Kroglund

jan.erik.kroglund@akademikerforbundet.no 909 88 391

Varamedlem og forhandlingskoordinator stat

Ann Mette Rekkedal

annmette@akademikerforbundet.no 917 07 243

Varamedlem

Faste møteplasser i regionen

Regionstyret ønsker å skape arenaer der medlemmene kan møtes på tvers av tariffområder for å diskutere politikk som opptar oss som organisasjon.

Dette er faste møteplasser der du som medlem kan delta, bygge nettverk og bli kjent med de andre i forbundet. Her blir det alltids servert noe godt å spise og noe å fylle glasset med.

Årsmøtet avholdes en gang i året i januar eller februar. Som medlem har du mange muligheter til å påvirke, både i utformingen av politikk og være med å velge styret som skal representere deg og din region.
Medlemskveld avholdes på høsten.

Samlingene blir lagt ut på kurskalenderen i god tid før det arrangeres og påmelding skjer på min side. Det er også mulig å ta med seg gjester til denne type arrangement.

Lokale forhandlinger 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as