Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen og for medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen.

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.
Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret.
Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Ta gjerne kontakt med regionen her.

Regionstyret Oslo Viken

Oddvar Thoresen

Regionleder 

 

region.osloviken@akademikerforbundet.no
404 56 630

Ramin Nasery

 

 

 

 


htvoslo@akademikerforbundet.no
45885906


Kenneth Svensvik

 

kenneth.svensvik@vinmonopolet.no
 90605673

 

 

 

 

 

Ann Mette Rekkedal


Eli Wilhelmsen

 KS tariffområde
Koordinator for Aurskog-Høland/ Eidsvoll/ Gjerdrum/ Hurdal/ Nannestad/ Nes/ Nittedal og Rælingen Kommune

eliw@akademikerforbundet.no
416 83 314

Thanh Nguyen


Hanne Loennechen

 

 

 

 

 

 

Hanne.loennechen@gmail.com
924 71 717

Espen Sjong Slette

Forhandlingskoordinator KS Follo og Østfold.
Vervekordinator.

espen@akademikerforbundet.no
452 28 980


Anette Struve Øistad

 

 


aneoe@online.no
957 05 607

Faste møteplasser i regionen

Regionstyret ønsker å skape arenaer der medlemmene kan møtes på tvers av tariffområder for å diskutere politikk som opptar oss som organisasjon.

Dette er faste møteplasser der du som medlem kan delta, bygge nettverk og bli kjent med de andre i forbundet. Her blir det alltids servert noe godt å spise og noe å fylle glasset med.

Årsmøtet avholdes en gang i året i januar eller februar. Som medlem har du mange muligheter til å påvirke, både i utformingen av politikk og være med å velge styret som skal representere deg og din region.
Medlemskveld avholdes på høsten.

Samlingene blir lagt ut på kurskalenderen i god tid før det arrangeres og påmelding skjer på min side. Det er også mulig å ta med seg gjester til denne type arrangement.

Aktivitet i regionen

Regionstyret ønsker å være tilstede for medlemmene og de tillitsvalgte i regionen.
Vi ønsker å sende representanter på medlemsmøter, årsmøter, studentarrangement og seniorarrangement. Dersom du ønsker å invitere en representant fra styret, eller å få bistand til ditt arrangement, kan du ta kontakt med følgende kontaktpersoner:

Studenter
Veronika Johannesen
veronika@akademikerforbundet.no
980 07 450

Seniorlag
Sverre Dahle
Sverdah@wemail.no
909 58 784

Søknad om midler til medlemsarrangement
Dersom du vil søke midler til et medlemsarrangement er det viktig at du søker i god tid.
Send en kort beskrivelse av hva arrangementet går ut på og hvilken målgruppe det har. Legg gjerne ved program for arrangementet. Søknaden sendes til regionleder på e-post: forhandlinger.osloviken@akademikerforbundet.no

Lokale forhandlinger

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as