Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til VeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Vestfold og Telemark

Christin Lindberg Skansen

Ansvars- og kontaktområder

Regionleder

  • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator KS
  • Vervekoordinator
  • Bufetat

 

 

 

region.ve-te@akademikerforbundet.no
918 51 098

Magne Eckhoff

 Kontaktområde

  • Selvstendig næringsdrivende
  • Privat næringsliv

 

magne.eckhoff@online.no
930 69 453


Ellinor Simonsen

Kontaktområder

  • Økonomiansvarlig

 
928 61 863
ellinor.simonsen@horten.kommune.no

Anne Gro Skjold

Styremedlem

 Kontaktområder

  • KS

anne.skjold@gmail.com
405 21 064


Sandrina Elisabeth Sandell

Styremedlem

924 41 181
sandrina@lovetannakademiet.no

Lone Grødahl Ziegemann

Varamedlem

Ansvars- og kontaktområder

  • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator Spekter og Virke

 

loneziegemann@gmail.com
948 50 363


Gina Thorbjørnsen

Varamedlem

90959175
gthor@usn.no

Hildegerd Gjestad

Varamedlem

414 11 506
hildegerd.gjestad@gmail.com 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as