Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.
Region Vestfold og Telemark dekker fylkene Vestfold og Telemark, forkortet til VeTe.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen. Medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen finnes også i medlemsregisteret .

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges det et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.

Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret. Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Administrativt har regionstyret jevnlige styremøter, der politiske saker drøftes. På agendaen står selvfølgelig også medlemspleie; hvordan kan vi best være her for medlemmene vår. I dette ligger organisering av forhandlerkorps og bistand i forhandlinger for medlemmer som har behov for dette. Et nært samarbeid med sekretariatet i Akademikerforbundet er naturlig.

Regionstyret Vestfold og Telemark

Christin Lindberg Skansen

Ansvars- og kontaktområder

Regionleder

  • Tariffansvarlig og forhandlingskoordinator Stat

 

 

 

region.ve-te@akademikerforbundet.no
918 51 098

Magne Eckhoff

 

 

magne.eckhoff@online.no
930 69 453


Ellinor Simonsen

Kontaktområder

  • Økonomiansvarlig
  • Tariff og forhandlingskoordinator KS Vestfold

 
928 61 863
ellinor.simonsen@horten.kommune.no

Lone Grødahl Ziegemann

Styremedlem

 

 

loneziegemann@gmail.com
948 50 363


Gina Thorbjørnsen

Styremedlem

Kontakt og ansvarsområder:
•    Tariff og forhandlingskoordinator USN

90959175
gthor@usn.no

Hildegerd Gjestad

Varamedlem

414 11 506
hildegerd.gjestad@gmail.com 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as