Student
Følg våre studentsider
Studentutvalget

Studentutvalget er et organ i Akademikerforbundet som er opprettet for å ivareta studenters beste innad i forbundet, i tillegg til å være en del av Unio-studentenes undergrupper. Studentutvalget er et av flere rådgivende utvalg i Akademikerforbundet som er oppnevnt av hovedstyret for å bidra i saker som angår hvert sitt respektive interessefelt/fagområde. I praksis vil dette si at studentutvalget er et bindeledd mellom Akademikerforbundets sentrale politikk og studentmedlemmene i forbundet.


Veronika Johannesen

Jeg er Veronika, og er nå 29 år, snart 30. Jeg har i en del år vært en del av studentutvalget, både som styremedlem og studentleder. Jeg har fra tidligere en bachelor i barnevern, 2 år med tegnspråk og tolkning, og går for tiden på lærerstudiene. Har også siden 2019 jobbet en del på skole og aktivitetsskolen, og gjør det delvis ved siden av studiene.

Som en "evig student" så engasjerer jeg meg for studentenes hverdag, og at det skal være god kvalitet på de utdannelsene vi har her i landet.  Jeg mener det er viktig å se nærmere på hvordan vi kan bedre studenters økonomi, generelle hverdag, og finne gode løsninger for en balanse mellom studier og arbeid i den tiden vi nå lever i.  Jeg ønsker å jobbe for at alle studenter i alle mulige livsfaser skal ha en så god studietid som mulig, og at det blir en god overgang til arbeidslivet.

student@akademikerforbundet.no / 980 07 450

  

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as