Student
Følg våre studentsider
Studentutvalget

Studentutvalget er et organ i Akademikerforbundet som er opprettet for å ivareta studenters beste innad i forbundet, i tillegg til å være en del av Unio-studentenes undergrupper. Studentutvalget er et av flere rådgivende utvalg i Akademikerforbundet som er oppnevnt av hovedstyret for å bidra i saker som angår hvert sitt respektive interessefelt/fagområde. I praksis vil dette si at studentutvalget er et bindeledd mellom Akademikerforbundets sentrale politikk og studentmedlemmene i forbundet.


Synne Marie Heggertveit

«Mitt navn er Synne, jeg er 26 år og kommer fra Bergen. Jeg har studert psykologi på NTNU og har en bachelorgrad med fokus på arbeids- og organisasjonspsykologi. I tillegg har jeg tatt et årsstudium i Medievitenskap.

Februar 2022 startet jeg som studentleder, etter å ha vært medlem av studentutvalget i 1,5 år. Noe av det jeg er mest opptatt av som studentleder er at studenter skal finne sin plass i Akademikerforbundet allerede i studietiden, da de er fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere. En god arbeidssituasjon starter allerede som student, og det er viktig for meg å jobbe for å ivareta studentene best mulig – både i studietiden og i overgangen mellom student og yrkesaktiv.»

 student@akademikerforbundet / 977 25 082

Veronika Johannesen

«Jeg er 27 og er fra Oslo. Jeg har fullført en bachelor i barnevern og har tatt to år med tegnspråk på OsloMet. Jeg jobber for tiden 100% på skole og  AKS i Oslo og trives med det. Har tidligere vært studentleder, men har nå gitt vervet videre til Synne.

Jeg vil jobbe for en bedre hverdag for studenter. Det kan handle om alt fra studentenes økonomi og strev med å velge mellom studier eller arbeid for å kunne overleve, til studentenes mentale og fysiske helse. Jeg vil jobbe for alle studenter, så om du har barn, om du har fysiske eller psykiske utfordringer, eller er i en overgang fra å være student til å være nyutdannet og arbeidssøkende vil det alltid være noe vi kan ta tak i her i studentutvalget.»


student@akademikerforbundet.no / 980 07 450

 

Johanne Bredeli

Jeg er 29 år, og er fra og bor i Oslo. Jeg ble ferdig utdannet tegnspråktolk i 2017 og jobber som frilanstolk. Ved siden av tar jeg master i lingvistikk på deltid, og skriver masteroppgave om norsk tegnspråk. Jeg er studentkontakt i studentutvalget, tilknyttet Tolkene i Akademikerforbundet (TiA).

Jeg er spesielt interessert i å jobbe for studenters rettigheter i overgangen mellom studenttilværelse og arbeidsliv, en periode som for mange innebærer mye økonomisk ustabilitet og usikkerhet. Ønsker å jobbe for tolkestudentene i TiA spesielt, men også for studenters rettigheter generelt, så alle føler seg ivaretatt når de skal ut i arbeidslivet. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as