Student
Følg våre studentsider
Studentutvalget

Studentutvalget er et organ i Akademikerforbundet som er opprettet for å ivareta studenters beste innad i forbundet, i tillegg til å være en del av Unio-studentenes undergrupper. Studentutvalget er et av flere rådgivende utvalg i Akademikerforbundet som er oppnevnt av hovedstyret for å bidra i saker som angår hvert sitt respektive interessefelt/fagområde. I praksis vil dette si at studentutvalget er et bindeledd mellom Akademikerforbundets sentrale politikk og studentmedlemmene i forbundet.


Veronika Johannesen

Det er jeg som er studentlederen i Akademikerforbundet!
Jeg er 26 år, har fullført en bachelor i barnevern og har tatt to år med tegnspråk på OsloMet. Jeg jobber for tiden deltid på en Aktivitetsskole i Oslo og trives med det.
Jeg startet som nestleder i 2017 og ble valgt til ny leder sommeren 2018.

Jeg vil jobbe for en bedre hverdag for studenter. Det kan handle om alt fra studentenes økonomi og strev med å velge mellom studier eller arbeid for å kunne overleve, til studentenes mentale og fysiske helse. Jeg vil jobbe for alle studenter, så om du har barn, om du har fysiske eller psykiske utfordringer, eller er i en overgang fra å være student til å være nyutdannet og arbeidssøkende vil det alltid være noe vi kan ta tak i her i studentutvalget.  

student@akademikerforbundet.no / 980 07 450

 

Chalak Kadri

Jeg er 26 år gammel og bor i Ringerike. Jeg tar en bachelor i jus ved Universitet i Sørøst-Norge i Ringerike, og går andre året nå. Jeg ønsker å jobbe med saker som omhandler studentens hverdag, økonomi og helse. Jeg vil også jobbe for at vi har et bedre studietilbud i Norge og at studenter får omgjort minst 50 % av studielånet til stipend.

Synne Marie Heggertveit

Mitt navn er Synne, jeg er 25 år, og kommer fra Bergen. Jeg har studert psykologi på NTNU og har en bachelorgrad med fokus på arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg er opptatt av at studenter skal finne sin plass i Akademikerforbundet allerede i studietiden, da de er fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er viktig for meg å jobbe for en studietid der studentene blir best mulig ivaretatt, i tillegg til å jobbe for en fin overgang mellom studietilværelsen og arbeidslivet.

Johanne Bredeli

Jeg er 28 år, og er fra og bor i Oslo. Jeg ble ferdig utdannet tegnspråktolk i 2017 og jobber som frilanstolk. Ved siden av tar jeg master i lingvistikk på deltid, og skriver masteroppgave om norsk tegnspråk. Jeg er studentkontakt i studentutvalget, tilknyttet Tolkene i Akademikerforbundet (TiA).

Jeg er spesielt interessert i å jobbe for studenters rettigheter i overgangen mellom studenttilværelse og arbeidsliv, en periode som for mange innebærer mye økonomisk ustabilitet og usikkerhet. Ønsker å jobbe for tolkestudentene i TiA spesielt, men også for studenters rettigheter generelt, så alle føler seg ivaretatt når de skal ut i arbeidslivet.

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as