Tariffkonferansen

Akademikerforbundet har en årlig tariffkonferanse i januar.
Her går vi gjennom tariffoppgjøret for aktuelt år, samt utforming og spesifisering av krav.

Her deltar:

• Rådgivende utvalg for tariff, alle tariffområder
• Leder og nestleder i regionene
• Hovedstyret
• Leder rådgivende utvalg for NAV
• Leder rådgivende utvalg for UH
• Forhandlingsledere statlige virksomheter
• Leder og nestleder for BiA , TiA, DiA
• Enkelte ansatte fra sekretariatet 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as