Alle medlemmer i Akademikerforbundet (også studenter) har rett til ett rettsråd pr. år og kan velge om det skal benyttes til pensjonsrådgivning hos Formue Pensjonsrådgivning AS eller et privatrettslig emne hos Legal24.

Rådet er gratis, og du får rabattert pris om du ønsker mer rådgivning.

Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet.

Individuell pensjonsrådgivning for Akademikerforbundet medlemmer

Ansvaret for egen pensjon er i stadig større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at vi har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Formue Pensjonsrådgivning AS.
Rådgiverne er uavhengige og har dermed ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har. Det være seg valg relatert til fratreden/uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte. Alt for mange ser seg blind på lønnslippen og glemmer verdien som ligger i en god tjenestepensjonsordning.

Det finnes mange kalkulatorer for beregning av pensjon. Sjekk først der du har din pensjon i dag og tidligere pensjonsleverandører, samt NAV. Du kan også sjekke Norsk Pensjon.

Slik bestiller du individuell pensjonsrådgivning

Send en e-post til pensjon@akademikerforbundet.no og beskriv kort din problemstilling.
Du vil så få et skjema med informasjon om forberedelse om rådgivningssamtalen.

For medlemmer som ønsker rådgivning utover dette, faktureres dette med en rabatert timespris tilsvarende 2,5 % av G, pt. kr. 2.496  
Merverdiavgift kommer i tillegg etter de til enhver tid gjeldende regler.

Avbestilling av rådgivning vil bli fakturert medlemmet dersom ikke avbestilling er formidlet innen fem arbeidsdager før oppdraget skulle vært gjennomført.

/share/mime/48/msword.png Skjema til Pensjon
(skjema-for-deg-som-onsker-individuell-pensjonsradgivning-med-formue.docx, 121kB)

Rådgivning privatrett

Gjennom et samarbeid med advokatfirmaet Legal24, kan du som medlem i Akademikerforbundet få «ett fritt rettsråd» vedrørende privatrettslig forhold betalt av forbundet.

Videre bistand må du dekke selv. Som medlem i Akademikerforbundet får du dette til en svært redusert timesats, 1340 kr ekskl. mva.
Dersom din sak er dekket av rettshjelpsforsikring, gjelder ordinære satser.

Advokatene i Legal24 Advokatfirma har kompetanse innenfor blant annet følgende rettsområder:

  • Privat kjøp og salg av bil, båt og bolig med mer
  • Forbrukerkjøp
  • Håndverktjenester
  • Familierett; herunder samboerkontrakter, ektepakter, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør mellom samboere, foreldretvister etc.
  • Arverett; herunder utarbeidelse av testament, arveoppgjør, arveplanlegging, problemstillinger i for bindelse med dødsboskifte, uskifte etc.
  • Fast eiendomsrettsforhold; herunder eiendomsoverdragelse, tinglysning, servitutter, bruksrett, reklamasjonssaker etter avhendingsloven etc.

Egne forberedelser

Før du kontakter Akademikerforbundet, bør du ha samlet nødvendige dokumenter og opplysninger om det saken dreier seg om. Er saken/spørsmålet omfattende, kan det også være lurt om du på forhånd har satt opp et kort resymé av saken, gjerne i stikkordsform. I din kontakt med advokaten kan du på denne måten spare tid og dialogen blir målrettet fra første stund.

Slik bestiller du privatrettslig råd

Send en e-post med tema til rettsraad@akademikerforbundet.no og beskriv kort din problemstilling.

Pris

Ut over ett gratis rettsråd per år, faktureres det timespris fra advokatkontoret.
For medlemmer som ikke møter til avtalt rådgivningstime, blir det fakturert et gebyr. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as