Her er vi samlet på utvidet styresamling 4. mai - takk til alle som bidro!

Kjære Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) og andre i Akademikerforbundet som jobber med barn og unge

Her kommer en vårhilsen fra oss i styret for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Som vanlig er det høy aktivitet på barnevernsfeltet, og på andre områder som gjelder barn og unge der det er god grunn for å engasjere seg. Dette nyhetsbrevet sammenfatter noe av det vi har drevet med i vinter og vår.

Medlemsmøte på Teams onsdag 19. juni kl. 18.30-20.00.

Tema er BFDs høringsnotat om barnevernslov og kompetanse i barnevernet: Offentlig høring av forslag til endringer i barnevernsloven mv. - regjeringen.no. Møtet er åpent for alle medlemmer av Akademikerforbundet. Formålet med møtet er å drøfte de mest sentrale forslagene i høringsnotatet. Hvis du har anledning til å delta, meld deg på til elleng@akademikerforbundet.no så fort som mulig.

Styret har tidligere levert høringssvar som berører flere av temaene i denne høringen. Det er sikkert derfor ikke en overraskelse at vi er positive til endringer som styrker barns rettigheter, oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem, fosterforeldres daglige omsorg mm. På den andre siden så støtter vi ikke at partsrettigheter skal gjelde fra 12 år og går mot forslag om å lempe på kompetansekravene for barnevernet. Noen av de tidligere relevante høringene kan du lese her: Barnevernsinstitusjonsutvalget: akademikerforbundet.pdf (regjeringen.no) og Barnevernsutvalget Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023:7 - regjeringen.no.


Fagpolitisk arbeid

Styret har i vinter og vår vært på mange møteplasser med politikere, direktorat, departement, utdanningsinstitusjoner og andre fag- og interesseorganisasjoner. Noen av notatene vi har levert handler om Profesjonsmeldinga, Forskrift om nasjonal retningslinje for bachelor barnevernspedagogutdanningen, Nasjonal helse- og samhandlingsplan og Ekspertgruppe om fattigdom.

Vi har vært på flere møter med statsråden og BFD om ulike tema knyttet til det som foregår på barnevernsområdet, blant annet diskusjonen om rusbehandling, fosterhjem, kompetanse mv. I disse dager er vi blant annet i samarbeid med Bufdir om utforming av forsøk med veiledet førsteår i barnevernet sammen med KS og FO. Vi er generelt opptatt av at barnevernet og deres ansatte skal ha faglig autonomi, og at barnevernsfeltet må styrkes for at utsatte barn og unge og deres familier skal få god hjelp. Her pågår det nå mange debatter som vi tar del i på ulike arenaer.

Undertegnede fikk blant annet delta i Dagsnytt 18 fredag 10. mai, i en debatt med statsråd Toppe om kompetansekravene i barnevernet. Dette kan ses her, kl. 18.32. https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202405/NNFA56051024/avspiller


Tariff – lønnsoppgjøret 2024

For dere som jobber i kommunene, spesialisthelsetjenesten og i privat sektor så er de sentrale forhandlingene ferdige, og flere av de lokale forhandlingene er også ferdige eller i gang. Når det gjelder de som jobber i stat så ble streiken og kampen for opprettholdelse av tariffavtalen avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Her er det uklart hva som vil bli resultatet, men følg med.

Les mer om årets tariff oppgjør her: Hovedoppgjøret 2024

Har du spørsmål for din egen del, ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgte eller regionen din.

Verving av barnevernspedagoger og andre til Akademikerforbundet

Vi har plass til flere medlemmer! Alle med en eller annen bachelorutdanning kan være medlem i Akademikerforbundet, så verv gjerne en kollega eller to, også de som ikke er barnevernspedagoger.
Hvis du verver en barnevernspedagog, minn dem på at de skriver i innmeldingen at de vil være en del av BiA. Vi er en fag- og interessegruppe som jobber på nasjonalt nivå for å påvirke profesjonspolitikk for barnevernspedagogen og tema knyttet til barn, unge og familier. Fagforeningsarbeidet knyttet til ivaretakelse av dine rettigheter, lønnsforhandlinger mv. Ivaretas av regionsleddet i Akademikerforbundet og de lokale leddene i ditt tariffområde.
Det er mange gode grunner for å være medlem i Akademikerforbundet, blant annet pris, partipolitisk uavhengighet, tilhørighet i UNIO, gode forsikringsordninger, 20 timer advokathjelp, alltid kort vei til hjelp og et barnevernsfaglig fellesskap.

Les mer her: Hvorfor bli medlem i Akademikerforbundet

Akademikerforbundet har en vervekampanje gående til august, der det trekkes ut vinnere av en sekk med noe rart oppe i hver måned, i tillegg til ordinære vervepremier

https://www.akademikerforbundet.no/nyheter/kakekampanje-hele-2024/

Er du nysgjerrig på å være tillitsvalgt eller at del i lokallagsarbeid i Akademikerforbundet, så er det gode kurs og tillitsvalgtfellesskap! Ta kontakt om du lurer på hva det innebærer å være tillitsvalgt. 

Planer om fagkonferanse høsten 2024

Styret jobber med å planlegge høstens fagkonferanse, og datoene er 21-22 november. Hold av dagene, så kommer det mer informasjon.
Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/Barnevernspedagogene/  

Varm vårhilsen fra oss i styret. Ta kontakt om dere lurer på noe. Håper vi ses på Teams 19. Juni❤️

Mvh. Ellen Galaasen, Leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet
Epost elleng@akademikerforbundet.no eller telefon 98619828
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as