Slik håndterer du hersketeknikker på jobb

Har du vært utsatt for hersketeknikker på jobb? Og hva er egentlig hersketeknikker? Dette er en ukultur vi blant annet kan se i arbeidslivet. I slike situasjoner vil du være bevisst «metodene» slik at du kan parkere dem. Viktigst er det å kunne støtte seg på noen.

Hva er en hersketeknikk?

En hersketeknikk kan vi se hos en person som har som mål å bedre eller bevare sin posisjon, men på bekostning av en annen. Personen har gjerne behov for å markere sin verdi – uten nødvendigvis å anerkjenne den andres. Denne manipulative atferden er ikke alltid bevisst, men kan signalisere en kynisk holdning til den andre. Atferden kan være verbal eller ikke-verbal.

Atferden får gjerne først florere der det er en ukultur på arbeidsplassen. Kanskje ledelsen ikke har gode praksiser rundt relasjonsbygging eller konflikthåndtering. Eller det kan være utydelige eller manglende rutiner for varsling.

Les også: Opplever du trakassering på arbeidsplassen? Her er hva du må gjøre

Eksempler på hersketeknikk og manipulasjon

De mest generelle hersketeknikkene er usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, dobbeltstraffing, og påføring av skyld og skam.

  • Usynliggjøring er å ignorere en persons bidrag, innsats eller synspunkter for å gjøre dem usynlige eller uviktige.
  • Latterliggjøring er å bruke ironi eller ondsinnet humor for å avfeie noen og undergrave deres autoritet.
  • Tilbakeholdelse av informasjon er å ikke gi en person den kunnskapen som trengs for å utføre arbeidet eller delta i beslutningsprosesser.
  • Dobbeltstraffing er å fordømme en annen uansett hva vedkommende gjør – er man for pågående, er det feil, er man for passiv, er det også feil.
  • Påføring av skyld og straff (eller skam) er å prøve å få noen til å skamme seg, føle seg skyldig eller flau, å krenke eller ydmyke.

Noen av disse «metodene» er mer synlige for det blotte øyet enn andre, slik som å bli utestengt, latterliggjort eller utelatt fra informasjon. Det betyr ikke at de andre er mindre viktige å ta tak i.

Hvordan takle hersketeknikker

Når hersketeknikkene virker inn på oss over tid, går det utover vår prestasjon og helse. Vi blir kanskje mer usikre på oss selv og vår evne til å håndtere utfordrende relasjoner. Derfor er det viktig å ha noen gode verktøy for å takle hersketeknikkene, slik at det ikke går for langt.

Føler du deg herset med, er det viktig å holde hodet kaldt. Ta tak i situasjonen og sett ord på følelsen du har. Unngå personangrep og prøv ikke å ta atferden personlig. Det er mulig å snu situasjonen ved å bruke humor for å avvæpne den. Eventuelt kan du konfrontere vedkommende – uten å la situasjonen eskalere til en konflikt. Du kan også snakke med noen.

Snakk med kollegaer og tillitsvalgte

Når du kjenner til hersketeknikkene, er du bedre i stand til å avsløre, ufarliggjøre og redusere virkningen av dem. Det er imidlertid ikke alltid vi er i stand til å gjøre nettopp det. Av ulike grunner kan det være utfordrende å ta opp situasjonen med den gjeldende, og klare å løse opp i den før det oppstår en konflikt. Hvorvidt det er hensiktsmessig kan også variere stort fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Les også: Hva er dine viktigste oppgaver som tillitsvalgt?

Ofte er det lurt å ha én eller flere allierte, og å snakke med noen du stoler på. Husk at din følelse og opplevelse av situasjonen er reell, og at selv ubevisst atferd ikke gjør hersketeknikken noe mer akseptabel.

Ta situasjonen opp med personalansvarlig, gjerne sammen med en tillitsvalgt, verneombudet eller en god kollega. Den tillitsvalgte eller verneombudet kan se situasjonen fra et mer nøytralt perspektiv, og støtte lederen i å finne måter å løse problemet på.

Trenger du bistand i et arbeidsforhold på jobben? Ta kontakt med en av våre rådgivere. Det skal være kort vei til hjelp.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as