Er du student som har opplevd seksuell trakassering? Hvilken hjelp kan du forvente fra universitets- og høyskolesektoren?

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022 (SHoT) har tre av ti studenter blitt utsatt for seksuell trakassering. Formene for trakassering som forekommer oftest er verbal trakassering, etterfulgt av uønsket berøring. Om du er en av studentene som har opplevd seksuell trakassering i en eller annen form, skal du kunne forvente hjelp til å håndtere situasjonen fra universitets- og høyskolesektoren.

Tallene i SHoT 2022 viser en økning fra sist undersøkelsen ble gjennomført i 2018. Da rapporterte 24 prosent av studentene at de har opplevd seksuell trakassering, mens nå har tallet steget til 29 prosent. Utviklingen har skjedd for begge kjønn og innebærer alle former for seksuell trakassering. Dette er en urovekkende utvikling som universitets- og høyskolesektoren må ta på alvor.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende og plagsom. Det kan være i form av verbal trakassering, uønsket berøring, kyssing eller klemming, blikk og kroppsbevegelser, deling av private bilder, blotting, voldtekt eller voldtektsforsøk. Antallet kvinner som oppgir at de er blitt seksuelt trakassert er betydelig høyere enn menn (omtrent 4 av 10 kvinner), men det går begge veier (omtrent 1 av 10 menn). Seksuell trakassering skjer i alle aldre, men er i hovedsak vanligst i de yngste aldersgruppene (18-22 år).

Les også: Opplever du trakassering på arbeidsplassen? Her er hva du må gjøre

Hvordan du kan varsle

Som student kan det være vanskelig å varsle om seksuell trakassering, da det ofte skjer der det allerede er en ubalanse i maktforholdet. Som student kan man føle at man sitter i en sårbar posisjon, der foreleser har fortrinnet i maktbalansen, og som en konsekvens åpner dette for et maktmisbruk. Men også i andre forhold kan seksuell trakassering forekomme. Det kan være fra en eldre student på et høyere kull, en fadder eller en rådgiver. I en slik situasjon vil mange kvie seg for å rapportere, fordi man er redd for utfallet det kan ha for en selv. Desto viktigere er det at slikt kan gjøres i trygge og fortrolige rammer.

Alle studiestedene skal ha et «Si fra»-system som er enkelt å finne fram til. Her kan du varsle om avvik i utdanning- og læringsmiljøet, brudd på HMS-regler, avvik i henhold til informasjonssikkerhet og personvern, og alle hendelser der du opplever trakassering, mobbing, diskriminering og lignende.

Her skal du også få en forklaring på hva som forstås som uønsket seksuell oppmerksomhet, dersom det skulle være uklart, samt en oversikt over hvilke steder du kan henvende deg for en samtale, hva som skjer med din melding etter den er levert, og du skal kunne følge fremgangen fra varselet er levert til behandlet og hvilke tiltak som igangsettes. Du skal kunne forvente en konfidensiell behandling, der anonyme kilder blir tatt like alvorlig som åpne kilder.

Se for eksempel «Si fra»-sidene til Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og NTNU. Å bruke dette tilbudet er en av de ryddigste måtene å si ifra på, da varslingen havner i et system som tar tak i slike saker i tur og orden. Dette oppfordres alle studenter til.

Enhver campus skal også tilby diverse samtaletjenester til studenter som har opplevd seksuell trakassering, enten i form av psykolog, veileder, rådgiver eller via studentsamskipnadene. Man skal heller ikke glemme at offentlig helsevesen og politi er tilgjengelig. Dersom man har mistet tilliten til et system som har tilknytning til stedet man har opplevd seksuell trakassering, kan man for eksempel kontakte sin fastlege for å få god veiledning før man varsler.

Les også: Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud

Konsekvenser av seksuell trakassering

Det kan alltid være vanskelig å varsle om seksuell trakassering og føle at det får direkte konsekvenser for den det gjelder. Likevel er det viktig at slike ting rapporteres. Det kan være flere som har varslet om upassende oppførsel før deg, og det kan være flere etter deg. Det gjelder både på studieplassen, men også til politiet. Selv om den som varsler ikke føler at det fikk noen umiddelbar konsekvens, tar slike ting tid, og ofte krever det at flere rapporterer om det samme før det skal gi et utfall. Men den enkeltes varsling kan bli en viktig brikke i et avslørende mønster rundt en gitt persons oppførsel.

Det er viktig å trekke frem at alle avvik kan varsles. Også om du ser at en foreleser oppfører seg upassende overfor en medelev, og ikke mot deg direkte, kan du gi en generell varsling om upassende oppførsel. Alle varslinger hjelper.

Krav på trygge rammer

Dersom du har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i studiene, har du krav på å bli tatt seriøst av høyskolen eller universitetet, trygge rammer for å si ifra, og god oppfølging i etterkant, både psykologisk og juridisk. Dersom du føler at du ikke får den nødvendige hjelpen fra studentombudet der du studerer, er det noe du kan si ifra til Akademikerforbundet om. Vi jobber aktivt i storpolitikken med å forebygge all form for seksuell trakassering, og ønsker at alle studenter skal ha et trygt studiemiljø. Som studentmedlem hos oss, får du rådgivning i spørsmål du måtte ha rundt dine rettigheter som student.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as