Dyrepleierne i Akademikerforbundet

Dyrepleierne i Akademikerforbundet er arbeidstakerorganisasjonen for deg som dyrepleier! Vi er et fellesskap av og for dyrepleiere med bachelorutdanning. Vårt viktigste mål er at dyrepleierfaget skal få den annerkjennelsen den fortjener både i lønn og omdømme. Vi vil kjempe for at din utdanning skal lønne seg. 

Fagstyre: 

  • Haldis Hegstad (leder) haldis.hegstad@akademikerforbundet.no 
  • Maria A.P. Cappelen (nestleder)
  • Maria D. Forfod (styremedlem)
  • Julie Ragnhild Kjelsrud (styremedlem)
  • Ingebjørg Øren (vara)

Ny i arbeidslivet?

Det kan være krevende å være ny i arbeidslivet. Mange dyrepleiere opplever å være den eneste, eller en av få, med denne fagutdanningen på klinikken og det kan derfor være vanskelig å vite hva man har rett på eller hva man kan kreve fra arbeidsigver. Vi er et nettverk av dyrepleiere på tvers av klinikker som du kan støtte deg på når du lurer på noe. 

/share/mime/48/pdf.png Meld deg inn!
(meld-deg-inn-dia7.pdf, 290kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor være medlem?
(meld-deg-inn-dia6.pdf, 245kB)

Studentkontakter

NMBU

Carina Hunshamar: carina.isabella.hunshamar@nmbu.no

Dina Alisin Pope

Nord Universitet 

Ida Sofie Sommerseth Furuly


/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for DiA
(retningslinjer-for-fig_-dia-2-.pdf, 238kB)

Veiledere

Her finner du aktuelle veiledere innenfor lov- og avtaleverk. 

Veiledere - les mer


Utdanning skal lønne seg

Det utdannes i dag omtrent 60 dyrepleiere hvert år ved to utdanningsinstitusjoner i Norge - Nord Universitet og NMBU. Vi mener at en bachelorutdanning i dyrepleierfaget gir en nødvendig høy kompetanse for å sikre god dyrevelferd på veterinærklinikker. Det skal lønne seg å tilegne seg denne kompetansen og minimumslønnen for ferdig utdannende dyrepleiere må opp slik at det kan forsvares å ta studielån. 


/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform for DiA 2023-2025
(dia_politisk-plattform-2023-2025.pdf, 157kB)

/share/mime/48/pdf.png Tariffavtale_Akademikerforbundet & EMPET AS
(tariffavtale_akademikerforbundet-empet-as.pdf, 400kB)

/share/mime/48/pdf.png DiA Brosjyre
(innmeldingsbrosjyre-2023-dia-digital.pdf, 505kB)

Undersøkelser

Her finner du undersøkelser gjennomført blant både studenter og yrkesaktive.

Undersøkelser - les mer
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as