På jobb som dyrepleier

Her finner du flere artikler som handler om jobben som dyrepleier.

På jobb som Dyrepleier: IDEXX

Tekst: Julie Ragnhild Kjelsrud. Foto: Sanne Lundahl Andersen 

Dyrepleie er et dynamisk og stadig voksende yrke med press på sterk faglig tyngde og et mangfold av arbeidsroller. Men der dette tradisjonelt har vært mer eller mindre avgrenset til klinikkarbeid finner vi i dag dyrepleiere på tvers av bransjer og på banebrytende vei inn i nye.

DiA har vært i kontakt med autorisert dyrepleier og leder i NDAF, Anne Westervik Pedersen, som forteller om sin arbeidsopplevelse gjennom et år hos diagnostikk- og laboratorieservicefirmaet IDEXX.


På jobb som Dyrepleier: IDEXX - les mer


På jobb som dyrepleier: Benchmark Genetics Salten AS

Dyrepleierfaget dekker et bredt kunnskapsfelt. I klinikktilværelsen utfører dyrepleiere et mangfold av komplekse arbeidsoppgaver og ingen dag er lik. Dyrepleierfaget strekker seg også inn i andre bransjer som forskning, matproduksjon og ernæring. I artikkelserien «På jobb som dyrepleier!» ser DiA  nærmere på yrkeshverdagen til noen dyrepleiere. Denne gangen har vi tatt en prat med Torhild Bentzen som jobber som kvalitetskoordinator ved Benchmark Genetics Salten AS. Bentzen studerte til dyrepleier ved Nord Universitet 2015-2018.

På jobb som dyrepleier: Benchmark Genetics Salten AS - les mer


På jobb som dyrepleier: OUS

Da jeg var student så jeg for meg dyrepleieryrket som en slags «veterinær light», en støtte til veterinærene som en integrert del av det å ivareta dyrene på best mulig måte. Som student hadde jeg ikke tenkt så mye på hvor jeg ville jobbe, men jeg hadde en drøm om å kanskje jobbe i et slags dyrereservat eller på en plass hvor jeg kunne ta vare på ville dyr. Jeg har alltid brent for dyresaker, spesielt rettet mot utryddingstruede og sjeldne arter. Likevel, det ble jo mer naturlig å gå inn i klinikktilværelsen etter endt utdanning. Jeg skulle kanskje ønske at jeg fikk mer informasjon om andre muligheter i løpet av studietiden. 

På jobb som dyrepleier: OUS - les mer


På jobb som dyrepleier: eksotiske dyr

Eksotiske dyr, som reptiler, gnagere og fugler, har økt drastisk i popularitet de siste årene, også her i Norge. Helsen deres er like viktig som våre andre kjæledyr, og da trenger vi dyktige fagfolk som vet å ta vare på våre krypende, flyvende eller hoppende venner. DiA har vært i kontakt med Mona Philippsen, autorisert dyrepleier med CertVNES (Certificate of Veterinary Nursing of Exotic Species), som forteller om hvordan det er å jobbe med eksotiske dyr. Hun ble ferdig utdannet som dyrepleier i 2008 i Danmark, og har vært yrkesaktiv i 14 år.

På jobb som dyrepleier: eksotiske dyr - les mer

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as