Dyrepleierne i Akademikerforbundet

Dyrepleierne i Akademikerforbundet er arbeidstakerorganisasjonen for deg som dyrepleier! Vi er et fellesskap av og for dyrepleiere med bachelorutdanning. Vårt viktigste mål er at dyrepleierfaget skal få den annerkjennelsen den fortjener både i lønn og omdømme. Vi vil kjempe for at din utdanning skal lønne seg. 

Hovedstyret oppnevnte 19. mai 2021 et interimstyre for Dyrepleierne i Akademikerforbundet bestående av følgende personer:

  • Haldis Hegstad (leder)
  • Maria D. Forfod
  • Julie Ragnhild Kjelsrud
  • Maria A.P. Cappelen  

Virkningstidsperiode er fra oppnevning frem til ordinært årsmøte er avholdt.

/share/mime/48/pdf.png Meld deg inn!
(meld-deg-inn-dia7.pdf, 290kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor være medlem?
(meld-deg-inn-dia6.pdf, 245kB)

Utdanning skal lønne seg

Det utdannes i dag omtrent 60 dyrepleiere hvert år ved to utdanningsinstitusjoner i Norge - Nord Universitet og NMBU. Vi mener at en bachelorutdanning i dyrepleierfaget gir en nødvendig høy kompetanse for å sikre god dyrevelferd på veterinærklinikker. Det skal lønne seg å tilegne seg denne kompetansen og minimumslønnen for ferdig utdannende dyrepleiere må opp slik at det kan forsvares å ta studielån. 

Ny i arbeidslivet?

Det kan være krevende å være ny i arbeidslivet. Mange dyrepleiere opplever å være den eneste, eller en av få, med denne fagutdanningen på klinikken og det kan derfor være vanskelig å vite hva man har rett på eller hva man kan kreve fra arbeidsigver. Vi er et nettverk av dyrepleiere på tvers av klinikker som du kan støtte deg på når du lurer på noe. 

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as