Et forbund for ledere

Akademikerforbundet har mange ledere blant medlemmene og har et godt tilbud til disse.

Akademikerforbundet har bl.a. en årlig konferanse for ledere. Den neste finner sted 26.-27. september 2018. Konferansen er gratis for medlemmene.

Også ledere kan ha behov for hjelp - Akademikerforbundet ivaretar ledere i forhandlinger og arbeidsrettslige spørsmål.