Optikere i Akademikerforbundet

Optikere i Akademikerforbundet (OiA) er en gruppe av optikere som jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for optikere. Optikerbransjen er i dag lite organisert og  yrkesaktive optikere har få rettigheter gjennom tariffavtaler. Vi ønsker å jobbe for en mer organisert bransje som et felles gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dette er våre kjernesaker: 

Trygghet i arbeidslivet etter endt studie
OiA ønsker å være en støtte for nyutdannede optikere i møte med arbeidslivet.

Kompetanseheving skal lønne seg
OiA mener at optikere som tar videreutdanning skal få en lønnsmessig uttelling for den økte kompetansen de tilfører virksomheten.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår
OiA skal jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår i virksomhetene og styrke retten til å forhandle på dette. Et mål i dette vil være å etablere tariffavtaler.

Vi satser på studenter!
Studtenter er viktig for oss. Optometri-studentene er bransjens fremtid og vi vil jobbe for et aktivt studentmiljø! 

Interimstyre

Magnhild Holven (leder)
Erlend Blom (styremedlem)
Solveig G. Seipæjærvi (styremedlem)
Simon Birkals (styremedlem)
Merete Bøe (styremedlem)
Wenche Elveslett (styremedlem)

Ny i arbeidslivet?

Arbeidslivet kan være krevende og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Vi ønsker å være en støtte for deg som er nyutdannet optiker. Om du har behov for ytterligesre bistand, kan du alltid kontakte oss på raadgivning@akademikerforbundet.no. Vi gir deg svar innen 48 timer. 

/share/mime/48/pdf.png Førstehjelpspakke for optikere i arbeidslivet
(forstehjelp-til-optikere.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer OiA
(retningslinjer-for-fig_oia-2-.pdf, 258kB)


/share/mime/48/pdf.png OiA Brosjyre
(innmeldingsbrosjyre-2023-oia-digital-.pdf, 501kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as