Optikere i Akademikerforbundet

Optikere i Akademikerforbundet (OiA) er en gruppe av optikere som jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for optikere. Optikerbransjen er i dag lite organisert og  yrkesaktive optikere har få rettigheter gjennom tariffavtaler. Vi ønsker å jobbe for en mer organisert bransje som et felles gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dette er våre kjernesaker: 

Trygghet i arbeidslivet etter endt studie
OiA ønsker å være en støtte for nyutdannede optikere i møte med arbeidslivet.

Kompetanseheving skal lønne seg
OiA mener at optikere som tar videreutdanning skal få en lønnsmessig uttelling for den økte kompetansen de tilfører virksomheten.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår
OiA skal jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår i virksomhetene og styrke retten til å forhandle på dette. Et mål i dette vil være å etablere tariffavtaler.

Vi satser på studenter!
Studtenter er viktig for oss. Optometri-studentene er bransjens fremtid og vi vil jobbe for et aktivt studentmiljø! 

Interimstyre

Magnhild Holven (permisjon)
Erlend Blom
Merete Bøe

Ny i arbeidslivet?

Arbeidslivet kan være krevende og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Vi ønsker å være en støtte for deg som er nyutdannet optiker. Om du har behov for ytterligesre bistand, kan du alltid kontakte oss på raadgivning@akademikerforbundet.no. Vi gir deg svar innen 48 timer. 

/share/mime/48/pdf.png Førstehjelpspakke for optikere i arbeidslivet
(forstehjelp-til-optikere.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer OiA
(retningslinjer-for-fig_oia-2-.pdf, 258kB)


/share/mime/48/pdf.png OiA Brosjyre
(innmeldingsbrosjyre-2023-oia-digital-.pdf, 501kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as